30 מיליון שקלים בבתי ספר במגזר החרדי

ישיבת מועצת העירייה בשבוע שעבר הוקדשה בחלקה הראשון להשקעות במוסדות החינוך בחינוך החרדי. מהנתונים עולה שבבניית בתי ספר, גני ילדים, קרוונים והצטיידות הושקעו עד כה למעלה מ- 30 מיליון שקלים. ראש העירייה, אבירם דהרי, חזר וטען שמוסדות חינוך לחרדים בונים מכספי משרד החינוך ואילו הממלכתי ממלכתי דתי שואב את הכספים מקופת העירייה. בדיקה העלתה שראש העירייה מעוות קשות את המציאות. עו"ד חיים אברג'ל: ההשקעה מתבצעת על פי החלטת העירייה בלבד.

בני חסון

בני חסון. זכה לשבחים מראש העירייה

לישיבת מועצת העירייה שהתקיימה ביום ראשון השבוע הגיע במפתיע חבר המועצה, בני חסון, שמקפיד לא לפקוד את הישיבות, הסיבה להופעה הנדירה, הטענה שחסון הממונה על החינוך החרדי משקיע ללא לאות בכל הקשור בבינוי וציוד מוסדות החינוך החרדים.

מנהל האגף, משה ביטון, במצגת מצוינת הוכיח שהאגף עושה עבודה מצוינת בכל הקשור בבינוי וציוד מוסדות דת חרדיים בקריית גת. על פי ביטון 30 מיליון שקלים הושקעו עד כה בהקמת בתי ספר, גני ילדים ורכישת קרוונים שימשו זמנית עד להקמת בית ספר נוסף את הילדים. איש מנוכחים לא חלק על העובדה שכל ילד בקריית גת חייב לקבל את המבנה הטוב ביותר ללמוד בו.

לא ברורה הסיבה שראש העירייה, דהרי, חזר שוב ושוב, על הטענה שאת מוסדות החינוך לאוכלוסייה החרדית ממן משרד החינוך ואילו החינוך הממלכתי שואב את הכספים מתוך קופת העירייה.

הלכנו לבדוק למה התכוון המחוקק?

בחודש אוגוסט 1953 התקבל בכנסת, לאחר מאבקים רבים, חוק חינוך ממלכתי, שמשמעותו ביטול שיטת הזרמים בחינוך שנהגה מתקופת המנדט והנהגת מערכת חינוך אחת לכלל ילדי ישראל. לאחר אישור החוק בכנסת, כתב ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, שהיה מהדוחפים המרכזיים לחקיקת החוק, לשר החינוך, בן ציון דינור: "ברכתי לך ולכל החברים לאישור חוק חינוך ממלכתי, מעלה רב לאיחוד העם ולהנחלת ערכים חלוציים לדור הצעיר" (רשף, 1987).

כעבור למעלה מחמישים שנים, בחודש מאי 2007 אישרה הכנסת ברוב גדול את תיקון מס' 7 לחוק חינוך ממלכתי התשי"ג, המכונה "חוק נהרי" (ע"ש ח"כ משולם נהרי) המחייב רשויות מקומיות לתקצב מוסדות חינוך במעמד "מוכר שאינו רשמי" בהתאם לשיעור ההשתתפות שנקבע ע"י המדינה לתקצובם. הרוחות במדינה סערו. שרת החינוך דאז, פרופסור יולי תמיר, טענה כי " 'חוק נהרי', ממנו ייהנו בתי הספר בפיקוח המוכר שאינו רשמי, שוחק את הליבה המשותפת של מערכת החינוך. התוצאה תהיה חיזוק כוחו של החינוך הפרטי, על חשבון זה הממלכתי". תמיר עמדה בדבריה על שורש הויכוח האידיאולוגי אליו מתייחס החוק: "יש כאן ויכוח בין עקרון השוויון לעקרון הממלכתיות, בין אלה שאומרים שהמדינה מחויבת לתת לכל האזרחים שוויון מכאני בכל התחומים – לבין אלה שמאמינים שצריך לטפח את החינוך הממלכתי". "חוק נהרי" היה המסמר האחרון שקבר את מדיניות הממלכתיות שהוביל בן גוריון ביחס למערכת החינוך.

במערכת החינוך היסודי פועלים מוסדות חינוך משלושה סוגים:

  1. מוסדות החינוך הרשמי – המוחזקים וממומנים בידי המדינה או בידי הרשויות המקומיות וחל עליהם פיקוח מלא של משרד החינוך.
  2. מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי -המתנהלים בפיקוח חלקי של משרד החינוך ולפיכך גם ממומנים באופן חלקי – 75% מעלות תלמיד בחינוך הרשמי (פרט לבתי-הספר של מרכז החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני.)
  3. מוסדות פטור – שהם עמותות של תלמודי תורה (ת"תים), המתנהלים בלא פיקוח שוטף של משרד החינוך וגם הם ממומנים באופן חלקי, אך בשיעור נמוך מזה שהמוסדות המוכרים שאינם רשמיים זוכים לו – 55% מעלות תלמיד בחינוך הרשמי.

תגובת משרד החינוך מאשרת את הטיעון של עו"ד אברג'ל שהעירייה היא זו שקובעת לאן יופנו הכספים של משרד החינוך.

העירייה מציגה למשרד צורך בבינוי (אם מטעמי גידול טבעי, הרחבת שכונות וכו') אם המשרד מכיר בצורך – הוא מאשר את תקצוב הבנייה לפי מפתח קבוע. באחריות הרשות לוודא שהקרקע זמינה ולהכין פרוגרמה ותכנית אדריכלית וכו'.

תגובת עו"ד חיים אברג'ל: דהרי מטעה את הציבור

עו"ד חיים אברג'ל

עו"ד חיים אברג'ל

חבר המועצה, עו"ד חיים אברג'ל, חזר וטען במהלך הישיבה שדהרי לא רק מטעה אלה גם מעוות את העובדות: בישיבת מועצת העיר השבוע דהרי התרברב על העובדה כי תקצב בעלות של כ- 30 מיליון ₪ את החינוך החרדי מכספי משרד החינוך ולא על חשבון תשלומי הארנונה של התושבים.

דהרי יכול לעבוד על אותם חברי קואליציה שלו, שאינם מבינים דבר וחצי דבר ומצביעים על עיוור.

טוב ידע הציבור כי דהרי פשוט מרמה, שכן משרד החינוך מקצה כסף לטובת פרויקטים חינוכיים ומי שקובע את סדרי העדיפויות הנו דהרי בעצמו ובעוד מנהלים גובים מהורים תשלומי יתר ומשתמשים באותם כספים בכדי לשלם הוצאות אחזקה בסיסיות, דהרי עסוק בהישרדות פוליטית ומעביר כספים למוסדות חרדים בעשרות מיליוני שקלים על חשבון החינוך הממלכתי.

רק לאחרונה היינו עדים לתוצאות מבחני המיצ"ב אשר מציבים את החינוך בעיר עם ערים נחשלות אחרות וכנראה שלא מקצים משאבים מתאימים וכאשר אין כל מדיניות ותכנית חינוך מצד הגורמים הרלוונטיים ודהרי בראשם, אזי התוצאות מדברות בעד עצמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.