חדשות

18 חברות הגיעו לסיור קבלנים למכרז בכרמי גת

18 חברות הגיעו לסיור קבלנים למכרז בכרמי גת