10 חודשים עיריית קריית גת מתנהלת ללא תקציב ללא תקציב משרד הפנים דורש פיטורי מאות עובדי עירייה.

חודש אוקטובר 2018 ומשרד הפנים לא מאשר את תקציב העירייה לשנת 2018 . המשרד גורס שמצבה הכספי של עיריית קריית גת קשה מאוד והיות ותוכנית ההבראה תיקח מספר שנים תקציב העירייה יאושר יחד עם אישור תכנית ההתייעלות של הרשות המקומית, אומרים במשרד הפנים . שם מדברים על פיטורי מאות עובדי עירייה וצמצומים בכל האגפים

עשרה חודשים שעיריית קריית גת מתנהלת ללא תקציב לשנת 2018. משרד הפנים שבחן את מצבה הכספי של העירייה שוב ושוב החליט שהגרעון הכספי העמוק בו שקועה העירייה, עומס המלוות הכבד, מספר עובדי העירייה שאינו פרופורציונלי למספר תושבי העיר . במשרד הפנים גם לא מתעלמים מההוצאות שביצעה העיריה ככל הנראה בגלל שנת הבחירות והודיעו לעירייה כי משרד הפנים דורש מהעירייה לערוך התייעלות בתקציבה במסגרת תכנית התייעלות.

הגרעון שבו מצויה עיריית קריית גת, גרעון שהביא את משרד הפנים להחלטה לא לאשר את תקציב 2018 בלי פעולות צמצום כבדות ועמוקות שרק שהעובדה שבעוד 3 שבועות יתקיימו בחירות מקומיות לא החל בשנת 2018. מדובר בתהליך מתמשך.

אם בוחנים את ספרי התקציב שהונחו על שולחן מועצת העיריה בשלוש השנים האחרונות רואים עליה תלויה בהוצאות שכר העבודה 2016- 85 מיליון שקלים
2017 -86 מיליון שקלים
2018 – 141 מיליון שקלים.

על פי ספר התקציב בעיריית קריית גת מועסקים 933 עובדים בלי כמובן לכלול את העובדים שמועסקים ביחידות הסמך של העירייה: מתנ"ס, תאגיד המים, מרכז הגיל הרך, תאגידי הספורט ועוד…

בניסיון, ככל הנראה לקנות קולות הכריז ראש העירייה, אבירם דהרי על ביטול היטל השמירה החל מחודש ינואר 2019 והשוואת הארנונה שמשלמים תושבי כרמי גת לזו של קריית גת הוותיקה. במשרד הפנים סבורים שטוב היה אם הכרזות שכאלה לא היו באות לעולם לאור מצבה הכספי של הקופה הציבורית.

תגובת משרד הפנים:

תקציב עירית קריית גת לא אושר במשרד הפנים
הרשות נדרשת לערוך התייעלות בתקציבה במסגרת תכנית התייעלות. היות ומדובר בתכנית שתיקח מספר שנים התקציב יאושר יחד עם אישור תכנית ההתייעלות של הרשות.