תודה למשרד הפנים: עליית ארנונה מינימלית ב-2019

משרד הפנים הורה לכל הרשויות המקומיות, ובהן עיריית קריית גת, להסתפק בשנת 2019 בהעלאת ארנונה אוטומטית בשיעור של 0.32 אחוז בלבד ביחס לארנונה שחויבה לבשנת 2018. זהו שיעור העלאת הארנונה הנמוך ביותר ב-12 השנים האחרונות

משרד הפנים הורה לכלל הרשויות המקומיות, ובהן עיריית קריית גת, להסתפק בשנת 2019 בהעלאת ארנונה אוטומטית בשיעור של 0.32 אחוז בלבד ביחס לשנה הנוכחית – שיעור העלאת הארנונה הנמוך ביותר ב-12 השנים האחרונות.
בסמכות של מליאת מועצת הרשות המקומית להחליט על הגשת בקשה לשר הפנים ולשר האוצר לאישור העלאת ארנונה בשיעור גבוה יותר מזה שנקבע לפי נוסחת העדכון. לא ידוע אם עיריית קריית גת לאור מצב הכספי הקשה תחליט לבקש עלייה של הארנונה מעבר לחיוב האוטומטי.
מדובר בהתייקרות נמוכה מאוד לעומת התייקרות של 2.18% בשיעור הארנונה בשנת 2018 והתייקרות של 1.77% בשיעור הארנונה בשנת 2017
בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה על פי נוסחה משולבת, הלוקחת בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו-50% מהתייקרות מדד השכר הציבורי. המדידה נעשית בין המדדים הידועים ב-20 למאי 2018 אל מול המדדים הידועים ב-20 למאי 2017.