רישום למוסדות החינוך על פי אזורי רישום

אזורי הרישום לשנת הלימודים הקרובה יהיו על פי אזור המגורים. אחרי שנים של רישום פתוח בו כל הורה בחר את המוסד החינוכי על פי רצונו החליטה עיריית קריית גת לעבור לרישום על קרבת המוסד החינוכי לכתובת המגורים. המטרה עיבוי תיכונים ובתי ספר שסובלים מרישום נמוך של תלמידים.

לשנת הלימודים תשע"ט (הנוכחית) יכול היה כל הורה בקריית גת לבחור לרשום את ילדו לכל מוסד חינוכי שרצה ברחבי העיר בלי קשר למקום המגורים. לקראת הרישום לשנת הלימודים הבאה הוחלט בעירייה על רישום על פי אזורי מגורים.
הסיבה ככל הנראה היא הרצון לעבות מוסדות חינוך שסובלים מרישום נמוך בעיקר משום שההורים מעדיפים בתי ספר מסוימים ברחבי העיר. כתוצאה מאזורי רישום פתוח יש בתי ספר יסודיים ותיכונים בהם מספר מועט של תלמידים שאינו מצדיק, כלכלית, את החזקת המוסד החינוכי אינו מאפשר לפתוח מגמות ייחודיות, למשל. רישום על פי אזורי מגורים יעבה את מוסדות החינוך האלה, כך מקווים בעירייה.
באתר העירייה נכתב כי "אגף החינוך ישבץ את התלמידים לבתי הספר בהתחשב בזרם החינוך המבוקש (מ"מ, ממ"ד, חרדי…)ועל פי הקרבה הגאוגרפית של בית הספר תוך ניסיון לחתור לאיזון וחלוקה שווה במספר התלמידים בכיתה ובמספר בכיתות שיפתחו בכל בית ספר".