קריית גת רחוקה מהשכר הממוצע

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע השכר הממוצע לשכיר במדינת ישראל עמד על 10,128 שקלים. מהנתונים עולה שבקריית גת השכר הממוצע עומד הוא 7,181 שקלים. הסיבה ריבוי של מפעלים המשלמים שכר מינימום, אחוז מובטלים גבוה, ומשפחות שתלויות בקיצבת הבטחת הכנסה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה השבוע שהשכר הממוצע למשרת שכיר חצה בחודש מארס האחרון את רף 10,000 השקלים.

נתוני השכר הממוצע, שמפרסמת מדי חודש הלמ"ס, מציגים בעצם תמונה חלקית של שוק העבודה בישראל. השכר הממוצע מכיל בתוכו גם את אותם מנכלים של החברות הגדולות שמרוויחים לעיתים עד פי 44 מהשכר הממוצע. בפועל, השכר הממוצע אינו מאפיין את שכרם של מרבית העובדים בישראל. בדיקה של נתוני השכר בקרב השכירים בקריית גת מעלה ששני שליש מציבור השכירים מרוויחים שכר שאינו מתקרב לשכר הממוצע. כ-40% מכלל השכירים בקריית גת מרוויחים שכר מינימום שגם עם העלייה הצפויה בתחילת חודש יולי הוא מחצית השכר הממוצע במשק.

השכר הממוצע המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהווה ממוצע ארצי, ואינו לוקח בחשבון את פערי השכר הגבוהים בין המרכז והפריפריה, אם לוקחים את נתוני קריית גת לדוגמא הפער מגיע עד להפרש של כ-30%. עיון בנתונים מעלה שמתוך 40,344 תושבים בעיר בעלי כושר עבודה 60.6% הם שכירים ורק 2.8% עצמאים.
כאמור השכר הממוצע לשכיר בקריית גת 7,181 שקלים. 24,435 מתוך סך המשתכרים בקריית גת הם שכירים אחוז השכירים המשתכרים עד שכר המינימום בעיר הוא 38.1%. השכר הממוצע לעצמאי בקריית גת עומד על 8,917 שקלים ויש כאלה 1,145. אחוז השכירים בקריית גת המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע הוא 0.2%. אחוז העצמאים בקריית גת שהכנסתם מעל 4 פעמים השכר הממוצע הוא 1%.

1,133 משפחות מתקיימות בעיר מקצבת אבטחה הכנסה שהן 1.4% מסך מקבלי הגימלאות בקריית גת. נכון לחודש מרץ מתקיימים 654 אנשים מדמי אבטלה.

בחינת הנתונים הדמוגרפיים מעלה שעד גיל 18 גדלים בעיר 14,480 ילדים עד גיל 18. 27,740 מבוגרים מעל גיל 18 עובדים כשכירים. 243 מהתושבים מוגדרים גם שכירים וגם עצמאים. בין הנתונים מופיעים 14,764 תחת הסיווג אחר. ברור מעלה שמדובר בחיילים, סטודנטים המתקיימים ממילגה וכאלה שהם ללא הגדרה ולא ברור בגין איזו הכנסה הצהירו לרשויות המס.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.