קריית גת: עשר שנים של עיר יפה

מגן "עשור הצטיינות" ניתן לעיריית קריית גת לאחר שזכתה עשר שנים ברציפות ב-5 כוכבי יופי בתחרות "עיר יפה ומקיימת בישראל יפה".

זוהי הפעם העשירית ברציפות שקריית גת זוכה בחמשת כוכבי היופי, ומקבלת גם את תואר "עשור הצטיינות". ועדה מיוחדת מטעם התחרות סיירה ובחנה את חזות העיר, הסביבה והשקעת הרשות באיכות החיים. התחרות היא כלל ארצית, משתתפות בה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וישובים במועצות אזוריות ומטרתה להגביר את המודעות ברשויות המקומיות לטיפוח חזותן והעלאת איכות החיים והסביבה לתושבים.

הקריטריונים למדידה הם: המרחב היישובי, אמצעים לשירות הציבור, שטחים ציבוריים, מוקדי שירות ציבוריים בעלי רגישות סביבתית ואיכות הסביבה, התנהלות מקיימת ותרומה לקהילה. השנה, סיירה הועדה המעריכה במספר מוקדים בעיר בהם: שכונות חדשות כרמי גת, רובע הבנים , שכונות מתחדשות בהיבט הסביבתי – פרויקט השפפ"ים ברובע השופטים, והגינה הקהילתית ועוד.

בטקס קבלת התעודות שנערך במעמד ח"כ משולם נהרי סגן שר הפנים ואברהם כץ עוז יו"ר המועצה לישראל יפה, ייצגו את הרשות מנהלת האגף לאיכות הסביבה, הדס פדידה ורכז איכות הסביבה, אור נגב.