קריית גת השכלה גבוהה: רק 13.8 אחוזים לומדים

דרך המלך לעתיד אישי וכלכלי-חברתי טוב יותר היא רכישת חינוך והשכלה גבוהה. הכניסה לענפי התעסוקה עם רמות השכר הגבוהות ביותר מותנית בדרך כלל בהשכלה גבוהה. על פי הנתונים שמפרסם מכון אדווה נכון לשנת 2014, רק 13.8% מבני/ות הנוער שהיו בני/ות 17 בשנת 2006 התחילו ללמוד במוסד ישראלי להשכלה גבוהה.

בישראל, הדרך להשכלה גבוהה לובשת צורה של טיפוס במדרגות של פירמידה: כולם מתחילים יחד במדרגה הראשונה, אך ככל שמתקדמים במעלה הפירמידה מספר העולים לשלב הבא קטן. אל פיסגת הפירמידה – לימודים אקדמיים – מגיע רק מיעוט: אם נשחזר את מסלול ההתקדמות של מי שנמנו עם שכבת גיל זו ב 2006 – , נמצא כי באותה שנה רק 44.6% מבני/ות השכבה למדו בכיתה י"ב במסלול המוביל לבחינות הבגרות. בתעודת בגרות זכו רק פחות מ- 35% משכבת הגיל. בקרב הזכאים, חלק החזיק בתעודה שלא עמדה בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה. התוצאה: שיעור הזכאים שיכלו להגיש מועמדות להשכלה גבוהה עמד על 40.0% מקבוצת הגיל. מתוך אלה, רק 10.1% מבני/ות השכבה הגיעו עד 2014 לאחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל: אם נוסיף את תלמידי האוניברסיטה הפתוחה והמכללות האקדמיות לחינוך לתלמידי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות, שיעור המגיעים להשכלה גבוהה מתוך שכבת הגיל יגיע לכשליש.

כתבות נוספות:  שוש הגננת לראשות העיר

Facebook Comments