קוקו פחימה בעתירה לבית המשפט: הבחירות התנהלו נגדי שיטתית באופן פגום

פתקאות שנעלמו באופן מסתורי מהקלפיות, חברי וועדת קלפי שסוגרים את הקלפי לארבעים דקות באמצע יום בחירות כשהם יושבים בתוך הקלפי, מניעת הצבת משקיפים, פסילת קולות בספירה מבלי לשייך את הפתקאות הפסולות לרשימה, ספירת קולות שאינה תואמת את רישומי הפרוטוקול, קשקוש על פתקאות כדי לפסול אותן, קולות חיילים שנשמרים בקופסאות נעלים למעלה מיממה. אלה רק מקצת הליקויים שמציג ראש רשימת "קץ, למועצת העירייה, קוקו פחימה, בעתירה שהגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, באמצעות עורך הדין יצחק שטרית, בבקשה לקיים בחירות חוזרות במספר קלפיות.

קוקו פחימה שהתמודד בבחירות המקומיות בראש רשימת "קץ" למועצת העירייה, הגיש ביום שלישי השבוע, באמצעות עו"ד יצחק שטרית, עתירה בבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בבקשה לקיים בחירות חוזרות במספר קלפיות בקריית גת. קוקו לא קיבל מנדט למועצת העירייה משום שחסרו לו 12 קולות. העתירה טוענת שאלמלא הליקויים שהתגלו הוא היה נכנס למועצת העירייה בקלות.

פחימה מבקש לבטל את הבחירות ולקיימן מחדש בקלפיות: 6 בבית ספר משואה, 11 בשפרינצק, 14 ברשב,י 25 במשואה, 35 בגרוס, 45 ברשב"י 58 בבגין, 66 בבגין 75 בכרמי גת, 64,67,69 בדוד אלעזר, 35, 36, 37 יד יצחק, 73 רבין, 50,53,54,62,70 בתיכון צומח, 18,16,28 בנביאים, וקולות החיילים.

העתירה מחלקת את הליקויים
לשני סוגים:
ליקויים בקלפיות שם טוען פחימה כי: ביותר מ- 15 קלפיות נעלמו פתקים של רשימת קץ באופן מסיבי, שיטתי, מתוכנן ומאורגן. באמצע יום בחירות תוך שחברי הקלפיות מסתגרים בפנים נסגרו מספר קלפיות ל- 40 דקות ומעלה. מניעת משקיפים מטעם רשימת קץ מה שמנע מהם לטפל בזמן אמת בליקויים שנתגלו. פסילת קולות על ידי וועדת הקלפי מבלי לציין לאילו רשימה הם משויכים כנדרש על פי טופס פרוטוקול ספירת קולות.

הטלת מום במתכוון בפתקי רשימת קץ, במהלך הכנת העתירה נעשתה השוואה בין ציון הקולות בקווים לעומת ציון הקולות במספרים.

לטענת פחימה בעתירה הליקויים הללו התאפשרו משום שקלפיות רבות נשלטו הלכה למעשה על ידי השילטון המקומי ומקורביו. וועדות הקלפי לא מונו לרוב על פי מפתח סיעתי, כנדרש על פי החוק אלה על ידי נציגיו של ראש העירייה שאף "הושאלו מסיעות אחרות. מנהל הבחירות הוא שראיין לבדו, בניגוד לדין, ללא התייעצות עם וועדת הבחירות כפי שקובע החוק, את מזכירי הקלפיות.

בקטגוריה השנייה ליקויים במהלך הבחירות טוען פחימה בעתירה כי: וועדת הבחירות לא תפקדה כלל, בניגוד לדין, וועדה זו נוהלה בידי מזכיר העירייה, כך למשל הטיפול בקולות החיילים נעשה ישירות על ידי מנהל הבחירות ובאופן הנוגד את הדין.

בחירת מזכירי הקלפי נעשתה בתהליך פגום מתחילתו ועד סופו מזכירי קלפי, בניגוד לדין המפורש, נבחרו ישירות על ידי מנהל הבחירות מבלי להתייעץ עם וועדת הבחירות כפי שדורש החוק.

הטיפול בקלפי החיילים נעשתה על ידי מנהל הבחירות ישירות ולא דרך וועדה מצומצמת של וועדת הבחירות כפי שקובע הדין מנהל הבחירות בחר ליטול בעצמו את קלפי הבחירות ונטרל את ה\הוועדה המצומצמת שמונתה להלכה על ידי וועדת הבחירות לטפל בקלפי כנדרש. קלפי החיילים נמצאה באופן בלעדי לפרק זמן בלתי סביר ונפתחה על ידו בניגוד לדין ולא בפני חברי הוועדה המצומצמת. בהוראת מנהל הבחירות הוכשרו פתקי חיילים שהדין פוסל אותם נכתב בעתירה.

אישור פסול להעסקת עובדי עירייה בקלפיות בניגוד לדין מנהל הבחירות אישר העסקת עובדי עירייה בקלפיות.

לעתירה מצורפים תצהירים רבים של תושבים, פעילים ומשקיפי קלפיות שמאששים את טענותיו של פחימה. קוקו פחימה אמר בתגובה כי הוא ילחם בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו כדי להוציא את הצדק לאור: "אין לי ספק שיש לא מעט גורמים בעירייה ובמועצת העירייה שלא רוצים לראות אותי סביב שולחן המועצה בידיעה אני אלחם על מינהל תקין כפי שנלחמתי כל ימי חיי".

 עו"ד שטרית. עולה תמונה של התנהלות לקויה ופגומה

עו"ד שטרית. עולה תמונה של התנהלות לקויה ופגומה