חינוך

פרויקט "ילדי המלחמה" בתיכון רבין

הווטרנים עם תלמידי רבין