חדשות

פוסטים חברתיים בסביבת ראש העירייה ניסו להציג את אבוחצירא כלא ראויה

חנה אבוחירה