ניידת חינוכית: פעילות קק"ל בביה"ס אפרים בן דוד

השבוע חוו תלמידי כיתות א-ו בית הספר "אפרים בן דוד" פעילויות מעניינות ומגוונות שהועברו על ידי מדריכי קק"ל.

הפעילויות הן חלק מתוכנית שנבנתה על ידי צוות מורות בית הספר שאחת ממטרותיה היא : לפתח ולבסס מעורבות חברתית פעילה בתוך ביה"ס ומחוצה לוהתלמידים לקחו חלק בפעילויות: הכירו את הארץ והבינו את החשיבות של שיתוף הפעולה והעשייה המשותפת בחברת הילדים.

IMG_20151020_091300
כתבות נוספות:  בבקשה סיימו את ההצללה