נדחתה עתירת עיריית קריית גת נגד הקמת תחנת הכוח

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ביום רביעי השבוע את עתירת עיריית קריית גת נגד הקמת תחנת כוח בצומת פלוגות. בעבר דחה בג"ץ שלוש עתירות בנושא. העתירה שהגישה עיריית קריית גת עסקה בשינוי התוכנית מתחנת כוח משולבת לתחנה גזית שפועלת ללא טורבינות קיטור.

"תחנת הכוח עתידה לשרת את הציבור הרחב ולהוות חלק ממערך ייצור החשמל בעידן החדש". כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, יעל רז, שדחתה עתירה שהגישה עיריית קריית גת נגד ההחלטה לבנות תחנת כוח המופעלת בגז בהספק של 360 מגה וואט – בצומת פלוגות ממש מול בתי התושבים. השופטת קבעה כי לא נפל פגם בהחלטת הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (ות"ל).

במסגרת העתירה הנוכחית, תקפה עיריית קריית גת את החלטת הועדה לתשתיות לאומיות לאשר את בקשת חברת צומת אנרגיה להקלה מהתוכנית שאושרה, שמהותה שינוי טכנולוגי בהפעלת תחנת הכוח: מתחנת כוח גזית במחזור משולב (שילוב בין טורבינות גז וטורבינות קיטור) לתחנת כוח גזית במחזור פתוח (ללא טורבינות קיטור). השינוי המבוקש יבוא לידי ביטוי בהנמכה של גובה הארובות, הסרה של מתקן עיבוי המים והסרה של דודי הקיטור. לטענת העירייה מדובר בשינוי שמצריך הליך של "שימוש חורג" ולא "הקלה".

בעבר הוגשו עתירות נגד הקמת התחנה. בין היתר עתרה העירייה נגד החלטת קבינט הדיור בממשלה לאשר את התוכנית וביקשה דיון מחודש בתוכנית בפני ועדת המשנה לשמיעת הערות והשגות בות"ל, ואף עתרה באמצעות החברה הכלכלית של העירייה לבטל את החלטות הות"ל בעניין החלופות למיקום תחנת הכוח. כל העתירות נמחקו. בנוסף, העירייה חששה כי מיקום התחנה, בצמוד לאלפי יחידות דיור שנבנות בכרמי גת, יפגע בהליך השיווק שלהם. בות"ל ציינו, בהליך אישור התוכנית, כי המיקום שהוצע בצומת פלוגות אינו פוגע במגמות הפיתוח של העיר .