מתווכים: קונסים אותנו על שלטים "למכירה"

מתווכי דירות בקריית גת כועסים על כך שקיבלו דו"חות מהעירייה בגין שילוט "למכירה" שהציבו על דירות ברחבי העיר. לטענתם, מדובר באלפי שקלים שמעולם לא נדרשו לשלם. עבור המתווכחים זו מציאות חדשה ויקרה, אותה לא הכירו קודם לכן.

השבוע במפתיע קיבלו מתווכחים בקריית גת דרישה לתשלום עבור השלטים שהם תולים על דירות ובתים למכירה/השכרה. מדובר בשלטים זמניים הנתלים כמקדם שיווק ומעולם לא נכללו בחוק העזר העירוני הקובע מה מוגדר שחייב אגרת שילוט. רונה ברידזה: 22 שנים אני מתווכת בקריית גת ומעולם לא נדרשתי לתשלום הזוי ולא הגיוני שכזה. יש מתווכחים שמתכננים תביעה ייצוגית.

קופת העירייה בגרעון עמוק אולי זאת הסיבה שלפתע החלו מתווכחים וסוכנויות נדל"ן בקריית גת לקבל דרישות תשלום עבור השלטים שהם תולים על דירות ובתים ובו מציעים את הנכס למכירה. הסכומים נעים בין 103 שקלים ועד 342 שקלים לשלט. כל קשר בין גודל השלט לסכום הנדרש בגינו מקרי לחלוטין. תיווך רונה קיבלו בעבור שני שלטים זהים בגודל שני חיובים שונים במחיר בגאון הירדן הם נדרשים לשלם 124.8 שקלים וברחבת יששכר עבור שלט זהה הם נדרשים לשלם 342.4 שקלים.

רונה: "העירייה שאין לה כסף החליטה שאנחנו המתווכחים הם פרה חולבת ואפשר לחלוב מאיתנו כסף. גם אם אצטרך להגיע עם העירייה לבית המשפט אני לא אוותר"

חלק מדרישות התשלום שקיבלו המתווכים עבור שלטי מכירה/השכרה

חלק מדרישות התשלום שקיבלו המתווכים עבור שלטי מכירה/השכרה

המתווכחים זועמים. יש כאלה שנדרשים לשלם עד 15,000 שקלים רונה, מתיווך רונה: "פתאום שלחו לי לשלם כסף על שלטים שאני תולה על דירות. יש שלטים שתלויים יום ויש כאלה שתלויים שבוע ויש חודש. הם תלויים על הדירות עד שהנכס נמכר או מושכר העירייה שאין לה כסף החליטה שאנחנו המתווכחים הם פרה חולבת ואפשר לחלוב מאיתנו כסף. גם אם אצטרך להגיע עם העירייה לבית המשפט אני לא אוותר המתווכים כבר משלמים אגרת שילוט בעסק עצמו וארנונה. אז בנוסף לזה אנחנו צריכים לשלם גם על שלטי ה'למכירה'? זה כמו שאדם יתלה שלט 'למכירה' על האוטו וישלם והעירייה תבקש ממנו אגרת שילוט".

כתבות נוספות:  20 שנה מנגנים בקונצרט השנתי בביה"ס "הרצל"

ליאת קנזי מקנזי נכסים שקיבלה חיוב של 14,500 שקלים מסרה כי רק אחרי שיחה עם ראש העירייה היא תשקול את צעדיה "אם נצטרך נפנה לתביעה ייצוגית הדרישה היא בעליל לא הגיונית".

בעלי תיווך נוספים בעיר שקיבלו חיובים מסרו שאין להם כל כוונה לשלם עבור השלטים שהם תולים על דירות ברחבי העיר. "ישבו פרנסי העיר וחשבו איך אפשר למלא את הקופה הריקה מאיפה עוד נמצוץ כספים מתושבי העיר והופ החליטו לחייב את השלטים. לא יעזור להם אנחנו נהפוך עולמות ולא ניתן שישתמשו בנו המתווכחים כאילו היינו כספומטים". אמר בזעם אחד המתווכחים.

לפי חוק רשם המתווכים במשרד המשפטים (תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס"ה2004- 1), המתווכים מחויבים לתלות שילוט על הנכס, כחלק מפעולות השיווק. אחד המתווכחים בעיר אומר: "כשאנחנו לא עושים את זה – אנחנו עוברים על החוק ולא עומדים בתנאי החוזה עם הלקוח".

"ישבו פרנסי העיר וחשבו איך אפשר למלא את הקופה הריקה מאיפה עוד נמצוץ כספים מתושבי העיר והופ החליטו לחייב את השלטים. לא יעזור להם אנחנו נהפוך עולמות ולא ניתן שישתמשו בנו המתווכחים כאילו היינו כספומטים"

תשלומים עירוניים דוגמת ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שילוט, אשפה, מים וביוב ועוד, נחשבים לאחד הסעיפים המכבידים על בית עסק. מבחינת העיריה מדובר במקור הכנסה מרכזי, אבל עבור בעלי העסקים מדובר בהפתעות בלתי נעימות ובלתי צפויות בדרך כלל.

אין זה סוד כי הרשויות המקומיות מצויות במשבר תמידי ובמצוקה תקציבית כרונית. אחת הדרכים למלא את הקופה נמצאה בסעיף התקציבי שעניינו אגרות, היטלי פיתוח ו"הכנסות שונות". ואגרת שילוט היא הקלה ביותר והפשוטה ביותר לגבות. השאלה שאין עליה תשובה האם עיריית קריית גת בהגדרת חוק העזר העירוני אגרת שילוט הגדירה את אותם שלטי מכירה/השכרה כשלטים? ומדוע לא טרחה ליידע את המתווכחים בעיר בדבר החיוב החדש?

כתבות נוספות:  תושב הדרום גידל קנאביס בתלמים

הגדרת אגרת שילוט בחוק

סעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש] מסמיך את העירייה להתקין חוקי עזר לביצוע התפקידים אותם היא נדרשת או מוסמכת למלא עפ"י דין; ובכדי לסייע לעירייה בביצועם, לרבות בדרך של חיוב בעל נכס או מחזיקו לבצע בנכס עבודה הנחוצה להשגת מטרה כאמור.

סעיף 251 לפקודה מסמיך את מועצת העירייה לקבוע בחוקי העזר העירוניים הוראות בדבר תשלום אגרות, היטלים או דמי השתתפות לצורך קיום השירותים המוסדרים בחוקי העזר. עוד מסמיך הסעיף את מועצת העירייה לקבוע במסגרת חוקי העזר הוראות בדבר מתן רישיון או היתר בקשר לשירותים הניתנים על ידה, לרבות תשלום אגרות בעד הרישיון או ההיתר.
סמכותה הספציפית של העירייה לחייב באגרת שילוט קבועה בסעיף 264 לפקודה, שעניינו "מודעות":
"העיריה תפקח על הצגת מודעות, שלטים וטבלות במקומות עסק או על גבי לוחות או במקומות אחרים, או תאסור הצגתם."

בהתאם לסמכות העירייה לפי הפקודה, נוהגת כל עירייה להסדיר בחוק עזר עירוני את נושא רישיון/היתר שלט לרבות תשלום אגרת שילוט. כך לדוגמא: בחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ט – 1988;1992; חוק העזר לרמת גן (שילוט ופרסום), התשנ"ג – ; חוק העזר לתל אביב (שילוט), התשנ"ג – 1992.

אגרת השילוט נועדה לממן את ההסדרה והפיקוח של הרשות המקומית על שלטים המוצבים בשטחיה. שיעור אגרת השילוט נגזר עפ"י רוב לפי גודל, מיקום וסוג השלט.

Facebook Comments