משרד האוצר בוחן את כדאיות המענק לאינטל

מכשול חדש בדרך לאישור המענק הממשלתי לאינטל להרחבת המפעל בקריית גת. מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, הנחה את אנשי משרדו לערוך השוואה בין התרומה הצפויה למשק בעקבות ההשקעה המתוכננת של הממשלה באינטל – לעומת התרומה הפוטנציאלית במצב שבו מאות המהנדסים שתקלוט אינטל בזכות המענק יועסקו בחברות אחרות, ולא על ידה

כזכור אינטל מתכננת להשקיע כ-4.5 מיליארד דולר בהרחבת המפעל בקריית גת. בשלב זה מדובר בהשקעת המשך להשקעה האחרונה של החברה מ–2014, בסך 6 מיליארד דולר.

ההערכות הן כי בשיחות מוקדמות דובר עם אינטל על מענק של 250–500 אלף דולר. החברה צפויה לקלוט מאות עובדים חדשים, מספר נמוך ביחס להשקעה הקודמת, שהובילה לגיוס של כ-1,000 עובדים חדשים.
משרד האוצר, שי באב"ד, בוחן תהיה התרומה למשק אם מאות המהנדסים שתקלוט אינטל בזכות המענק יועסקו בחברות אחרות. הבדיקה עשויה להשפיע על גובה המענק ועל החלטת החברה אם להשקיע מיליארדי דולרים נוספים בישראל

מדובר בבדיקה מסוג חדש. לממשלה יש כיום עניין, בשונה מבעבר, לנתב מהנדסים לקליטה בחברות אחרות ולעודד את אינטל להעסיק דווקא יותר עובדי ייצור, שאין להם ביקוש גבוה בתעשיית ההיי-טק.

עד כה נהגה הממשלה לבחון את גובה המענק לפי היקף התעסוקה שתניב ההשקעה ולפי היצוא והרכש המקומי. כעת לראשונה, ועל רקע המחסור הגובר במהנדסים במשק, הוחלט לקיים את הבדיקה החריגה ולהשוות בין תרומתה של אינטל לתרומתם של אותם מהנדסים שהיו נקלטים אצלה, אם היו נקלטים בחברות אחרות.
בדיקת הכדאיות תעסוק גם בהיקף היצוא והרכש מתעשיות מקומיות, והחברה תידרש להשיב אם בכוונתה לשדרג קו ייצור קיים או לפתוח קו ייצור חדש ומתקדם יותר – מה שגם ישפיע על גובה המענק שתקבל. ככל שהייצור יהיה של רכיבים מתקדמים יותר, הממשלה תראה בחברה יעד אטרקטיבי יותר להשקעה.