משחטת עופות באזור התעשייה באר טוביה – בגלל הזרמת דם וחלקי עופות שימוע לפני סגירה

טיפול לקוי בשפכי משחטת "מעוף מעיין יסכה" באזור התעשייה באר טוביה הוביל לכך שהמשרד להגנת הסביבה יקיים למשחטה שימוע ביום ראשון ואז יוחלט אם להפעיל צו סגירה שעומד תלוי נגדם מאז נובמבר 2015.

מכת דם: חג הפסח המתקרב, מעלה את צריכת העופות לשיא ואיתו גם את קצב שחיטת העופות במשחטות. אחת מתוצאות השחיטה הוא כמובן כמות אדירה של דם, המהווה חומר ביולוגי מסוכן הדורש טיפול מיוחד.

משחטת 'מעיין טל יסקה' בבאר טוביה מזרימה מידי יום כמות אדירה של דם בעלי-חיים ישירות למערכת הביוב, מלבד העבירה הפלילית, הזרמת הדם גורמת נזק סביבתי הרסני של זיהום הקרקע. כתוצאה מהזרמת הדם למערכת הביוב לא ניתן לעשות שימוש חוזר במים היוצאים , זאת בשונה ממי הקולחים הרגילים אשר לאחר טיפול של מתקן טיהור השפכים מושבים לטובת שימוש חקלאי.

המשחטה כבר קיבלה בנובמבר 2015 צו סגירה בשל מפגעים סביבתיים חמורים בהם הזרמת השפכים, דם רב, הגיעו גם אל ערוץ נחל האלה המתחבר לנחל לכיש.

בשימוע שעברו בעלי המשחטה בסוף 2015 הציג המשרד לאיכות הסביבה 4 מקרים כך, למשל, באוגוסט 2015 נשטפו דם ונוצות שמקורם לכאורה מהמפעל אל מערכת הביוב העירונית, שנסתמה עקב כך והשפכים גלשו ממערכת הניקוז לשטח פתוח שנמצא ברשות הרבים. כמו כן, בספטמבר אותה שנה הזרמת השפכים הכילה שוב נוצות (הזרמת חלקי עופות למערכת הביוב הציבורית) ושוב נסתמה מערכת הביוב.

בהמשך גלשו שפכים גולמיים בצבע אדמדם ובעכירות גבוהה ביותר ומעליהם קצף רב ומוצקים אל מערכת הניקוז העירונית, ונצפתה זרימה לאורך כל התעלה, כולל חשש סביר לגלישת ביוב תעשייתי גולמי לנחל האלה.

גיא סמט, מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, הבהיר כי מדובר על הפרת הוראות חוק המים (מניעת זיהום ים ואיסור הזרמת תמלחת למקורות מים), כמו גם הפרת הוראות תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים)". נוסף על צו הסגירה, המפעל נדרש מיידית לשורת צעדים ובהם הפסקת הזרמת שפכים תעשייתים אל מחוץ למפעל (עד שתתקבל ראייה כי אין חריגה בערכים).

כתבות נוספות:  תכירו את יענקי וינברג מקרית גת מתנדב השבוע של איחוד הצלה

מהמועצה האזורית באר טוביה נמסר כי "המפעל נמצא תחת פיקוח של המועצה, כל גלישה של תשטיפי הביוב מודעת ומטופלת במיידי. כמו כן נשלחים דיווחים למשרד להגנת הסביבה ולמשטרה הירוקה".

חלקי העופות במשחטת "מעוף מעיין יסכה"

חלקי העופות

תגובת המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה, עוקב אחר התנהלות מפעל "מעוף מעין יסכה בע"מ", ומודע לאירועי גלישת תשטיפים ושפכים המיוחסים למפעל. נציין כי במהלך החודשים האחרונים תועדו הזרמות של שפכים, נוצות וחלקי עופות לתעלות ביוב בשטח המפעל, אשר גלשו אל מערכת הביוב האזורית וגרמו לסתימתה. על רקע שורת אירועי הזיהום והסתימות במערכת הביוב האזורית כתוצאה מהטיפול הלקוי בשפכי המפעל, וכדי למנוע את המשך הפרת תנאי רישיון העסק תוך גרימת מפגעים סביבתיים, הוציא מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ב-16/11/2015 צו סגירה מנהלי. כתוצאה מהליך שימוע שנערך למפעל בנושא זה, הוחלט להתלות את צו ההפסקה המנהלי, בתנאי לעמידת המפעל בהתחייבויותיו. מאחר והמפעל לא עמד בהתחייבויותיו, ולאור הפרות חדשות שהתגלו לאחרונה, המפעל הוזמן להמשך שימוע, אשר נקבע ליום 17/4/2016 ובסיומו תתקבל החלטת מנהל המחוז. נציין כי ממצאי אירועי גלישת תשטיפים ושפכים אלו, מהווים עבירה לכאורה על הוראות חוק רישוי עסקים, הפרת הוראות חוק המים, הפרת הוראות תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), והפרת הוראות תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים). המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה רבה את המשך ההפרות הסביבתיות, ופועל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו אל מול המפעל כך שלא ימשיך ויגרום למפגעים סביבתיים. יוזכר כי בעבר המשרד סגר בצו מנהלי את משחטה באור יהודה, השייכת לאותם הבעלים וכי במהלך החודש האחרון הוגשו כנגדו שני כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות שנעשו באתר זה.

כתבות נוספות:  חולצו לכודים בתאונת דרכים בכביש 6

Facebook Comments