מרכז תנופה קיים יום חשיפה לסדנת חיילים משתחררים

ביום ראשון בבוקר התקיים יום הכוונה עבור חיילים וחיילות הצפויים להשתחרר בקרוב משירותם בצה"ל. במהלך היום נחשפו בפניהם תכני סדנת המשתחררים המתקיימת מידי שנה בהצלחה רבה, לצד הליווי שמעניקות רכזות מרכז "תנופה" לצעירי העיר.

כנס משתחררים של מרכז הצעירים 'תנופה' בקריית גתבמסגרת המפגש עודכנו החיילות והחיילים כי סדנת ההכנה לשחרור תתקיים במשך 5 ימים במהלכם ירכשו כלים ומידע בנוגע לתעסוקה, הכשרות מקצועיות, כתיבת קורות חיים, הכוונה לימודים אקדמיים ועוד. במהלך ימי הסדנה יבקרו החיילים במכללות ואוניברסיטאות, יהנו מיצירת קבוצות חשיבה ויפגשו עם גורמי מפתח.

כתבות נוספות:  סמוך לבתי תושבים: לכלוך כבד, פסולת בנין, פסולת אספלט