"מצנתרים" מערכות ביוב בקריית גת

בביקור שערך השבוע הממונה על התאגידים, אפי דביר וצוות משרדו,בקריית גת הוצגה בפניהם טכנולוגיה חדשה ומתקדמת של שדרוג והחלפת מערכות ביוב בשכונת גליקסון בעיר מבלי להרים את הכביש והמדרכה. סך הרווחים שיעביר תאגיד המים מי קריית גת לעירייה לשנים 2015-2017 יעמוד על סך של 6 מיליון שקלים.

השבוע נערך בקריית גת ביקור של אפי דביר, הממונה על תאגידי המים בישראל וצוות משרדו. את הצוות ליווה יו"ר התאגיד,חבר מועצת העיר חיים שלום וחברי הנהלת תאגיד מי גת, ברובעי המגורים החדשים בכרמי גת, בתחנת השאיבה שהושלמה עבור הרובע ואשר חוברה למכון טיהור השפכים. בנוסף ביקרו במכון טיהור השפכים של קריית גת והתרשמו משיטות הטיפול המתקדמות לטיהור מי השפכים המאפשרים השקיה במי קולחין של הגינון בעיר.

דגש מיוחד הושם בסקירה על מערכות ה"אפים האלקטרוניים שהותקנו במט"ש וכן על קירוי בריכות המט"ש,שהותקנו בעלויות גבוהות במטרה למנוע מטרד מפגעי ריח מתושבי העיר.רו

בביקור סקרו את פעילויות ההמשך הצפויות במט"ש, בהם בניית מאגרי חירום ואף הרחבה של המתקנים. הממונה סיכם את הביקור וציין כי ניכרת ההשקעה בתשתיות המים והביוב בעיר באופן מושכל וחדשני וכי הגידול הצפוי בעיר מצריך ניהול מתוחכם והיערכות מקיפה בהתאם.

בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה ביום שני השבוע ציין ראש העירייה כי רווחי התאגיד שיועברו לעירייה, שהיא הבעלים של תאגיד המים, יעמדו שלנים 2016 ועד חצי 2017 על סך של 6 מיליון שקלים.

"מצנתרים" מערכות ביוב בקריית גת