מפעל אור לעיוור מקזז גמל לעובדיו המוגבלים אך לא מעביר את הכסף לחברת הביטוח

אור לעיוור, מפעל שיקום בקריית גת, המעסיק מבוגרים בעלי מוגבלויות לא מעביר לחברת הביטוח מנורה מבטחים את כספי קופת גמל שהוא מקזז ממשכורות עובדיו. מנהל המפעל, אבנר כחלון, טוען כי עמותת אור לעיוור מסדירה עם מומחים את הנושא. מתגובת משרד הרווחה שאמור להיות שומר הסף של המוגבלים עולה שפקחיו מסתפקים בבדיקת תלוש המשכורת. על חטא שחטאנו נוסח מפעל שיקום.

מפעל השיקום אור לעיוור בקריית גת מעסיק מבוגרים מוגבלים גופנית ושכלית. בת של אחד העובדים במפעל שנפטר פנתה לחברת הביטוח מנורה מבטחים, בה על פי תלושי השכר יש לאביה קופת גמל גילתה שכבר 4 שנים מפעל אור לעיוור לא העביר את הכספים שקיזז לאבא שלה חודש בחודשו מהמשכורת עבור קופת גמל.

המחוקק קבע בכל הקשור בהעברות הכספים שהופרשו הגדרות ברורות ביותר: מעביד חייב להפריש לכל עובד בעבור קופת גמל. מעסיק שלא מעביר את הסכומים שניכה משכר העובד לגוף בו יש לעובד קופת גמל תוך 30 יום מהמועד שהפריש את הסך מהתלוש, מבצע עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר. בנוסף, מעסיק שמעכב או לא מעביר את הסכומים המיועדים לביטוח הפנסיוני של העובדים (קופת גמל, או קופת פנסיה) נחשב למעסיק שמלין את השכר של העובד. מעסיק זה עשוי להיות מחויב בתשלום פיצויי הלנת שכר ואף בתשלום ריבית לגוף הפנסיוני, וזאת אם לא העביר את הסכומים (הן את חלקו של המעסיק והן את חלקו של העובד) תך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר מולן.

חברת הביטוח מנורה מבטחים שבה יש לעובדי מפעל אור לעיוור מסרה כי: אנו משתתפים בצער המשפחה על אובדן יקירה. לגבי המקרה, מדובר במעסיק עם קשיי גביה ופיגור בתשלומים וזאת לאורך שנים, כאשר המעסיק חדל להעביר דיווחים בגין עובדיו בסוף שנת 2013 – החוב והעדר הדיווחים כאמור מתייחס גם למנוח. החברה פועלת להסדיר מול המעסיק את נושא החוב והדיווחים בגין עובדיו, במסגרת הליך שמתנהל מזה כשנתיים בבית הדין לעבודה.

כתבות נוספות:  גונבים מים בלי חשבון ובלי פיקוח לבנייה פרטית

משרד הרווחה, מינהל המוגבלויות שאמור להיות השומר של אותם עובדים מסר בתגובה כי: המינהל מעביר מדי חודש לעמותה תשלום עבור תנאים סוציאליים לכל המשתקמים. באחרונה אף בוצעה בדיקה חיצונית ונמצא כי הופרשו תנאים סוציאליים למשתקמים כנדרש. באם יש ברשותכם טענות קונקרטיות נשמח לקבלם כדי לבדקם.
במילים אחרונות משרד הרווחה מסתפק בבדיקת התלושים שבהם מצוינת הפרשה לקרן גמל אך לא בודקת אם הכסף עבר.

הנהלת מפעל ואר לעיוור מסרה בתגובה באמצעות עו"ד ספיר עסיס-שלי כי העמותה שוללת את הטענות וכי היא פועלת כדין. העמותה הפרישה למשוקמים בה במשך שנים יותר מהנדרש 8.33% במקום 5%.

לאחרונה, טוענת העמותה, הובהר כי יש טעות בהפרשות ולפיכך פנתה העמותה ליועצים מומחים בתחום ובמקביל לבית הדין לעבודה כדי להסדיר את הנושא. יצוין כי קוימו מספר דיונים בבית הדין לעבודה ואף אין ספור פגישות בין העמותה לבין מבטחים כדי להסדיר את הנושא.

Facebook Comments