חדשות

מסעדה אתיופית לא רצויה בלוני מים וצבע נשפכו על השולחנות כדי לגרש

הטיחו צבע ובלוני מים בניסיון לגרש את בעלי המסעדה