מנצחות בחמש יחידות

בשנת 1993 עמד הפער בין בנות לבנים שניגשו ל- 5 יחידות מתמטיקה על למעלה מ- 50% כמובן לטובת הבנים. בדיקה של משרד החינוך העלתה שהסיבות הן לא היכולת הנמוכה של הבנות אלה הצפיות הנמוכות של ההוירם המורים והסביבה מהבנות בכל הקשור במתמטיקה. שלוש שנים שמרד החינוך משקיע בנושא והמגמה התהפכה. בקריית גת מתוך הניגשים לבחינת בגרות ב- 5 יחידות מתמטיקה 65% היו בנות ו- 35% בנים. הבעיה היא שרק 10.7% מכלל הניגשים בקריית גת ניגשים ל- 5 יחידות.

הבחירה במסלול של 5 יחידות לימוד במתמטיקה פותחת דלתות למסלולי לימוד נחשקים יותר ולתחומים יוקרתיים (כמו כלכלה ומנהל עסקים, הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי המחשב) כדי לעודד את המגמה האוניברסיטאות החלו להעניק החל משנת הלימודים הבאה בונוס מוגדל של 35 נקודות לתלמידים שניגשו לבחינת הבגרות של 5 יחידות לימוד במתמטיקה.

הבעיה הייתה ועדיין השוויון בניגשים בין בנות לבנים. בשנת 1993 נגשו בכל מדינת ישראל לבחינות 5 יחידות 3,571 בנות 38% מהנגישים לבחינות לעומת 5,201 בנים 62% מהניגשים. התנאים שקיבלו הבנים והבנות היו שווים במערכת החינוך. מחקרים אקדמיים שחקרו את הסיבות לפער הגיעו למסקנה שלא מדובר בחוסר יכולת של הבנות אלה דווקא ברמת הצפיות הנמוכות שהסביבה כולה שידרה לבנות. בעוד שבבנים ההורים ובית הספר דרש להתאמץ יותר ולהגיע להישגים לבנות שידרו שגם 3 ו- 4 יחידות הם בסדר.
במשרד החינוך יזמו תוכנית ייחודית לעידוד הצטיינות במתמטיקה בקרב בנות. במשרד מינו מדריכה למגדר בצוות המתמטיקה, נעשה מיפוי של תלמידות מצטיינות ב- 4 יחידות במטרה להעלות אותן באופן יזום ל- 5 יחידות.
התוצאות לא איחרו להגיע נכון על פי נתוני משרד החינוך לשנת 2017 49% הן בנות ו- 51% הם בנים. התוצאות בקריית גת שאחוז הבנות הניגשות ל- 5 יחידות הוא כמעט כפול ממספר הבנים 65% בנות ו- 35% בנים. הבעיה היא המספר הנמוך של תלמידים: בנים ובנות בקריית גת שבוחרים לגשת לי5 יחידות בגרות מתמטיקה. רק 10.7% מכלל הניגשים בקריית גת לבגרות מתמטיקה ניגשים ל- 5 יחידות. הממוצע הארצי עומד על כ- 15% .