מי רוצה להיות מורה?

יום המורה שנחוג השנה ביום שני השבוע הוא זמן מצוין לבחון את מצבו של המורה הישראלי. ישראל ממוקמת במקום טוב בעולם בממוצע שכר המורים הוותיקים אך במקום נמוך באפליה לרעה של מורים חדשים. מערכת החינוך כולה מפגרת ביחס לעולם המערבי במספר שעות ההוראה . הבעיה הגדולה מכולן היא מעמדו של המורה, מעמד שהולך ויורד משנה לשנה.

על פי סקירה של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שכר המורים הותיקים הממוצע בישראל עלה משמעותית במהלך העשור האחרון.

ביום שני השבוע צוין במערכת החינוך יום המורה הלאומי, יום המורה "נולד" מתוך מטרה להעלות מעט את קרנו של המקצוע שסובל בשנים האחרונות מדימוי שהולך ויורד. אי אפשר להתעלם מהעובדה צעירים רבים וטובים נמנעים מלהיכנס למקצוע הכלכלן הראשי באוצר אבחן את הבעיה כפערים גדולים מאוד בשכר בין מורים ותיקים למורים צעירים, הגבוהים במיוחד בקרב מורי בתי הספר היסודיים. עיקר הפער בשכר בין מורים ותיקים למורים צעירים נובע מהתפתחות השכר בשלבים המאוחרים יותר של הקריירה, בתקופה שמעבר לעשר שנות הוראה.

ההבדל בין שכרם של מורים ותיקים לזה של מורים מתחילים כל כך משמעותי, שהראשונים מרוויחים בערך פי 2.5‬ ממורים חדשים. מלבד קוריאה הדרומית, ישראל היא המובילה ב-OECD‬ מבחינת הפער בין שכר המורים בשיא הקריירה שלהם לשכרם של מורים מתחילים. הבעיה הגדולה ביותר במבנה שכר זה היא האטרקטיביות הנמוכה מאוד של כוח אדם איכותי חדש למקצוע.‬‬

עוד נתון מעניין שאפשר למצוא במחקרי ה-,OECD‬ והוצג במחקר של פרופ' דן בן דוד, הוא שמורים ישראלים בבתיה"ס היסודיים, חט"ב ובבתיה"ס העל-יסודיים עובדים פחות שעות מהממוצע במדינות המפותחות. המורים בבתיה"ס היסודיים עובדים 23% פחות שעות מהממוצע, 30%‬ פחות בחט"ב ו- %46‬ פחות שעות בבתיה"ס העל-יסודיים.‬‬‬‬

תקציב החינוך בישראל הוא המרכיב האזרחי הגדול ביותר בתקציב המדינה ועומד על 44.1‬ מיליארד שקלים. 32.6 מתוכם הוקדשו בשנה שעברה לשכר המורים, והיתרה הועברה לתשלומים אחרים. בשנים 2016-2000‬ גדל תקציבו הנומינלי של משרד החינוך ב- %142 ‬ והתקציב הריאלי ב- %.86‬ שיעור הסטודנטים למשרה מלאה בהוראה ירד מ- %13.8‬ ב-2007‬ ל- %12.7‬ ב-2014.

עומר מואב, פרופ' לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה ובאוניברסיטת ווריק שבאנגליה, מסביר כי "בישראל יש נתק כמעט מוחלט בין הצטיינות המורה לבין השכר. השכר מושפע בעיקר מוותק, וכך נוצר מצב שמורים בתחילת הדרך זוכים לשכר נמוך – עובדה המקשה גיוס כוח אדם איכותי. נוסף על כך, מנהלי בי"ס לא יכולים לתגמל מורים מצטיינים ובגלל הקביעות לא יכולים לפטר מורים גרועים".

מעל 70% מעובדי ההוראה הותקפו מילולית או פיזית על ידי תלמידים

מסקר שערכה הסתדרות המורים בקרב 7,805 עובדי ועובדות הוראה עולה תמונה קשה לפיה מרבית עובדי ועובדות ההוראה חשופים לאלימות יומיומית, הן מילולית והן פיזית, הן על ידי תלמידים והן על ידי הורים.

מתוך עובדי ההוראה שהעידו כי סבלו מאלימות, 61% הותקפו מילולית על ידי תלמידים, 33% הותקפו מילולית על ידי הורים, 32% הותקפו פיזית על ידי תלמידים ו-4% הותקפו על ידי הורים.

יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים:

"ביום שבו הצגנו בכנסת הצעת חוק שמסדירה את זכויות ומעמד עובדי ההוראה, אנחנו מקבלים חיזוק לחשיבותו של החוק שמטרתו לעגן את זכויות ומעמד המורה ולצערנו גם להגן על עובדי ההוראה מפני האלימות שהם חשופים לה. האלימות נגד עובדי ועובדות ההוראה חייבת להיפסק ורק חקיקה, אכיפה וענישה תוביל למיגור התופעה החמורה הזאת".