מורי תיכון שלאון יזכו במענק של 8,000 ש"ח

משרד החינוך בחן חטיבות עליונות בתיכונים בארץ בהיבטים לימודיים, חברתיים וערכיים ומצא כי מורי החטיבה העליונה בתיכון "שלאון" זכאים לתגמול, לאור קידום התלמידים ביחס לשנה הקודמת וביחס להישגיהם הצפויים בתחומים שנבדקו. מנהלת ביה"ס בת חן פלד: "ביה"ס פועל לשיפור תהליכי הלמידה ,אנו עדים לתוצאות וגאים בצוות המורים שזכה להערכה".

מורי תיכון שלאון בקריית גת

מורי תיכון שלאון בקריית גת

זו השנה השלישית שמשרד החינוך בוחן ומתגמל בתי ספר שהגיעו לניקוד הגבוה על פי מדדי התגמול הדיפרנציאלי ולאחר שהחטיבה העליונה בתיכון "שלאון" דורגה בקבוצת העשירון ה-1, הודיע משרד החינוך למנהלת בית הספר, הגב' בת-חן פלד, כי מורי החטיבה העליונה יקבלו מענק חד פעמי, ביחס להיקף משרתם, כאות הוקרה ותגמול על עבודתם. התגמול הדיפרנציאלי ניתן במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם על ידי משרד החינוך עם ארגון המורים.

בהודעה למנהלת תיכון "שלאון" כתבה מנהלת האגף לחינוך על יסודי במינהל הפדגוגי, הגב' דסי בארי: "זכיה זו הינה אות הערכה למנהיגותך ולעשייה החינוכית המעמיקה של צוות המורים. אני רואה חשיבות רבה בהוקרה והערכה של אנשי החינוך, שמחוללים שינוי, שמקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויים, שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית אישית, חברתית וערכית. התגמול הדיפרנציאלי הוא הזדמנות להעביר הוקרה זו גם למעשה".

כאמור, בהתאם לסעיף 36 (ב) שבהסכם "עוז לתמורה", יזכו מורי החטיבה העליונה בתיכון "שלאון" למענק חד פעמי שישולם במשכורת חודש אוגוסט. גובה המענק שינתן למורה המועסק בחטיבה העליונה בהיקף של 100% משרה הוא 8,252.72 שקלים (ברוטו).

מנהלת תיכון "שלאון", בת-חן פלד, הסבירה כי בית הספר פעל ופועל רבות לשיפור דרכי עבודתו, שיפור דרכי הוראה והערכת הלומדים בהנחיית מפקחת בית הספר וארגון כי"ח שליוו את בית הספר בתהליכי השינוי והשיפור: "אנו עדים לתוצאות וגאים בצוות המורים שזכה להערכה. ביה"ס המקיף ע"ש שלאון הגדיר את עמודי התווך כבסיס לעבודת הצוות בשאיפה למצויינות ערכית ומצויינות לימודית. הערך המרכזי המוביל בביה"ס הוא ערך הכבוד, זאת לצד ערכים נוספים של אהבת אדם ודרך ארץ. ביה"ס עובד עפ"י יעדים צוותיים וגם אישיים של כל מורה ואינו מוותר על אף תלמיד ולאף תלמיד בדרך להצלחה. זה הזמן להדגיש כי בית הספר קיבל תמיכה מעיריית קריית גת ומאגף החינוך לקדם כל רעיון בנושא האקדמיה למצויינות בפרויקטים לימודיים וגם בתחומי הספורט. כמו-כן בית הספר קיבל סיוע מפרויקטים מובילים בהם תוכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" בשיתוף אינטל וכן פרויקט עזריאלי, עתודה מדעית. ישר כח לצוות המורים ולתלמידים".

כתבות נוספות:  350 מיליון דולר תקבל אינטל מהמדינה להרחבת המפעל בקריית גת