מועצת העירייה הוקירה את מנהלי התיכונים הערכיים

חברי מועצת העירייה הצדיעו למנהלי התיכונים בקריית גת שזכו להימנות על תיכונים ערכיים מצטיינים.

אחד אחד עלו מנהלי התיכונים בעיר וקיבלו מראש העירייה, אבירם דהרי וממנהלת אגף החינוך, זהבה גור, תעודת הוקרה. הקריטריונים שעל פיהם קובע משרד החינוך מי מהתיכונים מצטרף למועדון המכובד של תיכון ערכי וזוכה לתגמול אינם בתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בתחום הישגי הלימוד , אלא לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים

עובדי ההוראה באותם בתי ספר זוכים לתגמול כספי שנע בין 3,000 – 8,000 ₪ למורה (בהתאם להישגי בתי הספר). הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה".