מדד השירות המשמעותי: קריית גת יורדת בשמונה מקומות

אגף כוח האדם בצה"ל מפרסם את דירוג הרשויות המקומיות בגיוס, קצונה ולחימה הנתונים הרשמיים מעודכנים לחודש שעבר ומתייחסים לחיילים שנולדו ב-1997, התגייסו ברובם ב-2015 ומשתחררים השנה.

הנתונים רלוונטיים לחייבי הגיוס בלבד, כך שסביר שאם היו כוללים גם מקבלי פטור דתו-אומנותו, ערבים ומחזיקי פטור על רקע רפואי או נפשי, אזי שמצבן של רשויות מסוימות שגם כך אינו מזהיר, לפי הנתונים, בשיעור תרומת משרתיהם, היה גרוע יותר.

הציון משקלל את הנתונים הבאים: 50% שיעור גיוס, 25% שיעור מיצוי לקצונה ו- 25% שיעור אופי השרות הצבאי (לוחם, תומך לחימה וכו..)
הקצונה מחושבת בנתונים לפי אלה שהשתחררו משירות הקבע שלהם במהלך השנה, ואופי השירות מחושב לפי עדיפות ללוחמים או לבעלי תפקידים משמעותיים, כמו במערכי המודיעין, הסייבר וחיל האוויר. הציון המשוקלל מחולק ל: 50% שיעור הגיוס, 25% שיעור המיצוי לקצונה ו-25% שיעור אופי השיעור בחלוקה לגברים ולנשים. בניגוד לעבר, צה"ל לא פרסם גם השנה את החלק האמצעי והתחתון בכל קטגוריה.

נתוני קריית גת: ממוקמת 50 מתוך 65 ערים (מקום 42 בשנת 2017) :

גיוס גברים

שיעור גיוס – 74.63%

אופי השרות (משמעותי) – 34.05%

מיצוי לקצונה – 3.01%

גיוס נשים ירידה של 2 מקומות

שיעור גיוס – 57.71%

אופי שיעור (משמעותי) – 84.41%

מיצוי לקצונה – 3.74%