חדשות

לרבע מאוכלוסיית קריית גת אין מיגון אפקטיבי מטילים

קריית גת בצילום אווירי