לאחר מערכת בחירות סוערת דהרי זוכה והוא ראש העירייה הבא של קריית גת

אחוז ההצבעה בקריית גת 66%, 14% יותר מבשנת 2013. מתוך 42,420 בוחרים רשומים הצביעו 28,719. 810 פסולים ו- 27909 כשרים.