כוכבי יופי נוספים לקריית גת בתחרות קריה יפה בישראל יפה

גם השנה זכתה קריית גת בחמישה כוכבי יופי במסגרת תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" מטעם משרד הפנים ובשיתוף המרכז לשלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות. בחודשים האחרונים ביקרה ועדה מיוחדת מטעם התחרות בקריית גת, סיירה ובחנה את חזות העיר, הסביבה והשקעת הרשות באיכות החיים.

5 כוכבי יופי לקריית גת

5 כוכבי יופי לקריית גת

המועצה לישראל יפה מקיימת זו השנה ה-22 את תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה“. התחרות היא כלל ארצית ומשתתפות בה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וישובים במועצות אזוריות. מטרת התחרות היא להגביר את המודעות ברשויות המקומיות לטיפוח חזותן והעלאת איכות החיים והסביבה לתושבים כאשר הקריטריונים בהם מתמקדת ועדת הבחינה הם: המרחב היישובי, אמצעים לשירות הציבור, שטחים ציבוריים, מוקדי שירות ציבוריים בעלי רגישות סביבתית ואיכות הסביבה תוך התנהלות מקיימת ותרומה לקהילה. ועדת ההערכה שפועלת במסגרת התחרות מורכבת מארבעה מעריכים מיומנים בעלי זיקה לנושא, אשר עוברים תדרוך מקיף לפני היציאה להערכה.

קריית גת לוקחת חלק בתחרות כבר 12 שנים והשנה ביקרה ועדת ההערכה בעיר במספר מוקדים. סיור הועדה יצא מאגף איכות הסביבה לבית גבריאל, שם נערך טקס קטן ולאחר מכן ביקרה הועדה בכניסה הצפונית לעיר, באזור רובע הבנים וברחובות השופטים ואדוריים. הועדה ביקרה גם בגינה הקהילתית שם התרשמה מן הפעילות.

קריית גת זוכה בשנים האחרונות בחמישה כוכבי יופי ברציפות וגם השנה בטקס מיוחד שנערך לסיום התחרות קיבלו נציגי הרשות, מנהלת אגף איכות הסביבה הדס פדידה וכלכלן האגף חי אלבז את אות הקריה היפה והתעודה.

כתבות נוספות:  כתב אישום נגד תוקף קשישה