חינוך

ידידים בלב ובנפש – ילדי בי"ס "הרצל" ועובדי מפעל "אור לעיוור"

כתבה קודמת
נבחרת האקדמיה