זינוק משמעותי במחירי הקרקע בקריית גת

חשש מעליית מחירי דירות בעיר – עליית מחירים זאת סותרת את הצהרות הממשלה כי תוותר על הרווח ממכירת הקרקעות ותוריד את מחירי הדירות

בניני השלום, קריית גת

"זינוק של 106% במחיר הקרקע בתוך שנתיים" | צילום: פאינה זק

בניגוד להצהרות הממשלה כי אין בכוונתה למקסם עוד את רווחיה ממכירת קרקע לבנייה על חשבון הרוכשים, נתוני רשות מקרקעי ישראל מצביעים על זינוק של כ-37% במחיר הקרקע המשווקת ליזמים וקבלנים בקריית גת. המשמעות היא שלמרות ההבטחה להוריד את מחירי הדיור, הרי שלדעת שמאי המקרקעין חיים מסילתי עליית מחירי הקרקע והפיתוח צפויה להוביל לעליית מחירי הדיור בעיר.

מנתוני מחולל הדוחות של רשות מקרקעי ישראל, הכוללים את מחיר הקרקע כולל פיתוח, עולה כי בשנת 2012 היה מחיר ממוצע של קרקע בקריית גת כ-129 אלף שקל לכל יחידת דיור, לעומת 203 אלף שקל בשנת 2014. ברמה הארצית מעידים הנתונים על זינוק חד פי כמה, כאשר בשנת 2014 מחיר ממוצע של קרקע בישראל הגיע לכ-434 אלף שקל לכל יחידת דיור (בבניה רוויה), זינוק של 69% מאשתקד, אז עלתה יחידת דיור 257.2 אלף שקל בממוצע. בהשוואה לשנת 2012 מדובר בזינוק גדול אף יותר, שכן אז מחיר הקרקע לכל יחידת דיור הסתכם ב-210.5 אלף שקל בממוצע. זינוק של 106% במחיר הקרקע בתוך שנתיים.

אוהד סבן, סמנכ"ל חברת דונה, שזכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת 240 יחידות דיור נוספות בעיר ציין כי "במנהל ממשיכים לנסות ולמקסם את הכנסות המדינה מהקרקעות. אם מתפרסם מכרז והצעות המחיר שמציעים הקבלנים נמוכות המנהל מפרסם מכרז נוסף מתוך מטרה למקסם את ההכנסות ובכך מעודד את המשך עליית המחירים".

נוכח הנתונים ציין שמאי המקרקעין, עו"ד חיים מסילתי, כי "למרות הצהרות הממשלה כי אין בכוונתה להמשיך ולהרוויח ממכירת קרקעות, הרי שבפועל מחירי הקרקעות שהממשלה משווקת לקבלנים ממשיכים לעלות ו"מבטיחים" שאותן דירות שיבנו לא ימכרו במחירים מוזלים. כך למשל באזור בו קרקע נמכרה לקבלן בכ-500,000 שקל, הרי שהמחיר המינימאלי של הדירה שתבנה עליה יהיה לפחות כ-1.6-1.7 מיליון שקל, שכן על מחיר הקרקע יש להוסיף את עלויות הבניה הישירות והעקיפות, עלויות המימון, מיסוי עירוני ומיסוי ממשלתי כמו מס רכישה, מע"מ וכן את הרווח הקבלני והיזמי".

כתבות נוספות:  סליחה על כיכר הקייסים