וועדת שינוי גבולות קבועה במשרד הפנים גבולות קריית גת ברשימת הדיונים

שר הפנים, אריה דרעי, החליט על שינוי מהותי בכל הקשור בחלוקת גבולות מחדש בין רשויות. את וועדות הגבולות שמקים משרד הפנים בכל פעם שראש רשות מבקש לשנות את שטחי השיפוט שלו יחליפו שש וועדות גאוגרפיות קבועות לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות. שטחי השיפוט של קריית גת כבר הוגדרו כנושא לדיון.

מה שהחל כפתרון מקומי לבעיות בוערות בגבולות בין יישובים, או לעיוותים בולטים במיוחד בין רשות אחת לשכנתה, נהפך עד מהרה לכלי שמאפשר לראשי הרשויות, ברובם ראשי ערים, להשתלט על הכנסות ושטחים של רשויות קטנות משלהם. ראש עיריית קריית גת, אבירם דהרי שמרבה להגיש בקשות לשינוי שטחי שיפוט של העיר ונמצא במחלוקת משפטית על אותם שטחים עם המועצות מסביב יכול להתנחם בעובדה שקריית גת מופיעה ברשימת העבודה.
ועדות הגבולות נמצאות בסמכות משרד הפנים והן פועלות בכמה שלבים: בשלב הראשון, מתבצעת פנייה של ראש עיר או רשות מקומית אשר סבור שעירו מקופחת ומבקש לספח אליה שטחים או למנות ועדת הכנסות שתפקידה לקבוע אם יש לחלק את הכנסות הרשות השכנה עם הרשות שהגישה בקשה.

בשלב זה שר הפנים נדרש לבחון את הסוגיה ולקבוע אם הדרישה סבירה ואם יש מקום בכלל להפעיל את ועדת הגבולות או ההכנסות; בשלב זה הוא אף רשאי להגדיל או להקטין את דרישת הרשות המבקשת. אם הוחלט כי יש מקום לוועדה, השלב הבא הוא מינוי החברים בה – כחמישה במספר, בעלי מוניטין מוכח בתחום המוניציפלי. עמם נמנים נציג מהתחום הכלכלי, נציג מוסדות התכנון ממשרד הפנים, ויושב ראש – בדרך כלל פרופסור בגיאוגרפיה או בעל רקע מוניציפלי בכיר.

פעילות הוועדה כוללת איסוף חומרים רלבנטיים ושמיעת עדויות של שתי הרשויות. מדברי אנשי מקצוע שפועלים מול ועדות הגבולות עולה כי ברוב המקרים מדובר בוועדות רציניות שמקשיבות וחוקרות ורק לאחר מכן מעבירות את הממצאים לשר.

כתבות נוספות:  סערת מחיר הבריכה העירונית

אולם לצד עדויות אלה עולה גם ביקורת על חוסר שיטתיות בניתוח ובאופן קבלת הנתונים, אשר מוביל לעתים גם להחלטות שגויות. לאחר שכבר הוקמה ועדת חקירה לשינוי גבולות צריך להציג בפניה את כל הנתונים: תחזיות אוכלוסייה, תחזיות כלכליות ותחזיות התפתחות של האזור.

ששת הוועדות הקבועות יעסקו בשינוי גבולות, בחלוקת הכנסות מארנונה, שינוי מעמד מוניציפלי ועוד.

הקמתן יבטל את הצורך בוועדות הנקודתיות. ההחלטה על הקמת הוועדות התקבלה בעקבות ההבנה כי צורך לקבל החלטות בזמן מהיר יותר ללא בירוקרטיה ארוכה. לכל אחת מהוועדות תהייה תוכנית עבודה ידועה מראש ויוקצב לכל נושא זמן ידוע מראש.

כל אחת מהוועדות תכלול יו"ר ומזכיר במשרה מלאה, 3 נציגי ציבור ובהם אנשי מקצוע בעלי רקע תכנוני וכלכלי ואת הממונה על המחוז או נציג מטעמו. הכוונה היא כדברי שר הפנים להביא לצדק חלוקתי בין הרשויות.

יבוטלו וועדת שיפוט

יקומו: שש וועדות קבועות
במקום: מינויים זמניים לכל וועדה
ימונו: צוות קבוע: יו"ר, ומזכיר במשרה מלאה. 3 נציגיג ציבור ואנשי מקצוע
זמנים: ידועים ומוגדרים מראש על פי תוכנית עבודה שנתית
המטרה: צדק חלוקתי בין הרשויות

Facebook Comments