טורים

הפסקת אש? תחילה בינינו לבין עצמנו

פגיעת גראד ברכב בבאר שבע בשנת 2012