העירייה מסרבת לאשר לנרדפת נאצים בת 80 הנחה בארנונה

נערה צעירה הייתה ו.מ. כשנכנסו הנאצים לתוניס, בירת טוניסיה. באותו היום התהפכו עליה חייה, הנאצים הוציאו אותם באכזריות מביתם כדי שימש מחסן לצבא הגרמני, רעב השפלה ומחסור ליוו אותה עד שהגיעה ארצה. 70 שנים אחרי גילתה ו. במחלקת הגביה של עיריית קריית גת היא לא זכאית להנחה בארנונה מהיותה מוכרת כנרדפת נאצים: "קיבלת רק קיצבה אחת הסבירה הפקידה".

ניצולי שואה ונרדפי הנאצים זכאים על פי חוק להנחה בארנונה. גובה ההנחה תלוי בהחלטת הרשות המקומית בה חי הניצול. ו.מ. תושבת קריית גת נושקת לגיל 80 הוגדרה בשנת 2014 כמי שנרדפה על ידי הנאצים בעיר מולדתה תוניס בירת טוניסיה.

במקרה גילו בנותיה של מ. שניצולי שואה ונרדפי נאצים זכאים להנחה בארנונה. לפני כחודש פנתה הבת שלה למחלקת הגביה של עיריית קריית גת, עיר מגוריה של האם, הציגה את האישורים והמסמכים הרלוונטים המעידים על כך שוועדת התמיכות הכירה באם כנרדפת נאצים וביקשה את ההנחה המגיעה לאמא פי חוק.

הפקידה במחלקת הגבייה עיינה ארוכות במסמכים בהם צוין היותה של האמא נרדפת נאצים והודיעה לבת: אמא שלך לא זכאית להנחה בארנונה היא קיבלה רק פעם אחת קיצבה מגרמניה.

בחודש נובמבר 1942 חיו בטוניסיה כמאה אלף יהודים. גרמניה הנאצית תפסה את השלטון במקום ממשלת וישי הצרפתית שנסוגה ללא כל התנגדות. הכפפתה של תוניסיה לשלטון הנאצי הביאה לכך שהיהודים חויבו לענוד את הטלאי הצהוב. חצי שנה שלטו הנאצים בטוניס. באותם ששת החודשים 5,000 יהודים נשלחו למחנות עבודה 160 יהודים נשלחו לצרפת ומשם למחנות הריכוז. הנאצים הספיקו להקים יודנראט מקומי, לקחו בני ערובה, החרימו את רכוש היהודים והטילו על הקהילה עונשים כספיים כבדים שאמורים היו לספק את צורכי הצבא הגרמני, בית-הכנסת הגדול בבירת טוניסיה, תוניס, הפך למחסן גרמני ואורווה לסוסי הצבא הנאצי. יהודים רבים נורו למוות בבתיהם, הומתו בצעדות מוות, רעב, מחלות והפצצות. למזלם של היהודים נקטע תהליך המוות בתוניסיה בראשיתו במאי 1943, עם שחרורה של המדינה בידי בעלות הברית.

ו.מ. הייתה נערה צעירה כשנאצים גירשו אותה ואת משפחתה מהבית שהיה במרכז תוניס והפכו אותו למחסן. עד לכיבוש העיר בידי בעלות הברית הם חיו בהרים ברעב קשה ובסבל מסתתרים מאימת חיילי הגסאפו. היא לא חזרה ללמוד ועד לעלייה ארצה סבלה המשפחה ממחסור כבד.

כשהתקבלה ההכרה שגם יהדות צפון אפריקה סבלה מרדיפות הנאצים פנו בנותיה של ו. לוועדת התביעות בשמה. בשנת 2014 הוכרה כנרדפת נאצים ואף אושר לה מענק ששולם על ידי הממשלה בגרמניה

הבת של מ.: "עיריית קריית גת חזקה על חלשים. נכון מדובר ב – 2,000 שקלים לשנה עבור העירייה זה אולי טיפה בים אבל עבור אמי זה המון. אני מקווה שמישהו בעירייה יכה על חטא ויבין שלא נלחמים שאנשים קשישים שכבר חוו גיהינום ונתרו לספר עליו"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.