טורים

העירייה חייבת לפרט לתושבים מה עושים עם כספי המיסים שלנו

איציק צדיק - דעת יחיד
כתבה קודמת
רחמים על הטיילת