המשרד להגנת הסביבה מקדם חינוך סביבתי בבתי הספר ובגני הילדים בקריית גת

תוכנית 'יחד' של רשת 'אור תורה סטון' בשיתוף מקדמים חינוך סביבתי בבתי הספר ובגני הילדים גם בשנת הלימודים תשע"ט: המשרד להגנת הסביבה אישר תמיכה של 15 מיליון שקל ב-172 רשויות מקומיות בישראל. גובה התמיכה בכל רשות ורשות נקבע בהתאם לכללי הקול הקורא, שלקחו בחשבון את גודל הרשות ואת הדירוג החברתי-כלכלי שלה ובהתאם להיקף התקציבי שהגישה הרשות בבקשה לתמיכה. אחת מהן היא קריית גת שתקבל 159,600 ₪. מועצה אזורית לכיש תקבל 62,000 ₪.'ארגון רבני צהר' תקיים בראש השנה הקרוב תקיעות שופר חווייתית במספר מוקדים בקרית גת, בהם הפרדס 43 פינת עינב ועוד

במסגרת התמיכה יבוצעו תוכניות בהיקף נרחב של מוסדות חינוך להכשרה ולמידה במגוון פרויקטים, המשתפים גם את הקהילה כולה והמרחב הציבורי. כמו-כן, יוסמכו בתי ספר ירוקים חדשים, נוסף על 1,075 שכבר הוסמכו עד היום.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "סביבה נקייה מתחילה בחינוך. ילד שממחזר ומפריד אשפה מפתח מודעות סביבתית, דואג להשאיר את הסביבה הקרובה שלו נקייה, וגם חוסך כסף לרשויות מקומיות. השנה הגדלנו ב-25% את התקציב לתמיכה ברשויות מקומיות שמקדמות בתחומן חינוך בנושאי סביבה – דבר שיאפשר להכיר בעוד 135 בתי ספר כירוקים. השנה גם הוריתי למשרד לחזור ולתמוך, באמצעות התקציב, בקהילות שמקדמות אקטיביזם סביבתי. אני קורא לכלל הרשויות להמשיך להשתתף בעשייה החינוכית-קהילתית החשובה הזו"

המשרד להגנת הסביבה העביר אישורי תמיכה בסכום של 15 מיליון שקל ל-172 רשויות מקומיות בישראל, לצורך ביצוע פעילויות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ט. התמיכה ברשויות המקומיות מאפשרת קידום תוכניות של הכשרה, אימוץ אורח חיים סביבתי ואקטיביזם בנושאים אותם מוביל המשרד להגנת הסביבה. קריית גת תקבל 159,600 שקלים.

במסגרת התמיכה יבוצעו תוכניות בהיקף נרחב של מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים) להכשרה ולמידה במגוון פרויקטים, המשתפים גם את הקהילה כולה והמרחב הציבורי. כמו-כן, יורחב תהליך הסמכת בתי הספר הירוקים, הכולל קיום תוכניות לימוד, הנהגת שימוש מושכל במשאבים, ביטוי סביבתי בחזות בית הספר והכשרת צוות המורים. דוגמאות לנושאים לתוכניות הלימוד: הפחחת זיהומים וסיכונים מתעשייה, מייצור אנרגיה ומתחבורה; טיפול בפסולת; סביבה בריאה; בנייה ירוקה; שינוי אקלים; שטחים פתוחים; כלכלה וסביבה ותרבות צריכה.