הישגים יוצאי דופן במקצועות המדעים לתלמידי מקיף "שלאון"

מפקחי משרד החינוך במקצועות ביולוגיה וכימיה שגרו מכתבים לבית הספר לציון הצטיינות תלמידי תיכון "שלאון" בבחינות הבגרות.

מפמ"ר ביולוגיה, הגברת רותי מנדלוביץ, שיגרה מכתב למנהלת בית הספר, בת-חן פלד, בו הביעה את התרשמותה מהישגי בחינות הבגרות של תלמידי מגמת הביולוגיה בשנת תשע"ה: "תלמידי בית ספרך הגיעו להישגים ראויים להערכה בכל השאלונים. ברכות לצוות הביולוגיה והמדעים שהובילו להישגים אלו".

גם בלימודי הכימיה, הגיעו תלמידי "שלאון" להישגים מרשימים ובמכתב שנשלח לבית הספר על ידי המפמ"ר לכימיה, הגברת דורית טייטלבאום, נכתב: "בית הספר שבראשו הינך עומדת נמנה עם בתי הספר שרשמו הישגים גבוהים, מעל  ציון ממוצע 90 בבחינת הבגרות בכימיה…הישגים אלו מעידים על עבודה מסורה ומעמיקה של המורים לכימיה וכן על למידה משמעותית של התלמידים".

מנהלת בית הספר, בת-חן פלד ציינה כי צוות המורים, ההנהלה ואגף החינוך מוסיפים להשקיע מאמצים על מנת לקדם את המצויינות למדעים בבית הספר ושיבחה את התלמידים על הישגיהם.

תלמידי ביולוגיה שלאון

תלמידי ביולוגיה. בית ספר תיכון שלאון, קריית גת

כתבות נוספות:  קבוצת "מאמות 40+-" יצאה לדרך