הושלם פרויקט הגז הטבעי במפעל סוגת בקריית גת

החברה השלימה את חיבור המפעל למערכת ההולכה הארצית והסבת מרכז האנרגיה במפעל לעבודה בגז טבעי. פרויקט הגז הטבעי הינו שלב ראשון במיזם האנרגיה המקודם במפעל, הכולל תחנת כוח בהספק של כ-55 מגוואט. שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום: "זוהי זריקת מרץ למפעלים בנגב"

2651576D במסגרת שיתוף פעולה בין סוגת לאלון מרכזי אנרגיה מקבוצת דור אלון, הושלם פרויקט הגז הטבעי במפעל סוגת בקריית גת. כחלק מהפרויקט השלימה חברת נתג"ז את חיבור איזור התעשייה בקריית גת למערכת ההולכה הארצית. חיבור המפעל הינו חלק מהמהלך שמוביל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יחד עם רשות הגז הטבעי, על מנת לקדם מעבר של מפעלים לשימוש בגז טבעי במקום דלקים מזהמים ויקרים יותר, בהם נהגו להשתמש במשך עשרות שנים.

הפרויקט ארך כשנתיים וחצי ובהשקעה של כ-30 מיליון שקלים.

הגז הטבעי יחליף שריפת מזוט במרכז האנרגיה של המפעל, ויביא לשיפור איכות האוויר באזור.

IMG_3483פרויקט חיבור המפעל לגז טבעי הינו שלב ראשון במיזם האנרגיה המקודם במפעל, הכולל הקמת תחנת כוח בהספק של כ-55 מגוואט. תחנת הכוח תספק את כל צרכי האנרגיה של המפעל וכן תשווק חשמל למפעלי תעשיה באזור התעשייה. התחנה תפעל בטכנולוגיה מתקדמת של קוגנרציה, תהליך בעל יתרונות סביבתיים משמעותיים הבאים לידי ביטוי בניצול החום הנפלט בייצור החשמל לצרכים התהליכיים של המפעל. על ידי כך מושגת נצילות אנרגטית גבוהה במקביל להקטנת ההשפעות הסביבתיות.

מפעל סוגת, בבעלות קונצרן הסחורות הבינ"ל ED&F MAN, כוללת בית זיקוק לסוכר בעל יכולת ייצור של כ-350,000 טון סוכר בשנה, וכן מפעל לעיבוד אורז וקיטניות. ההוצאה לפועל של פרויקט הגז הטבעי, כמו גם מיזם תחנת הכוח, הינם חלק מתוכנית אסטרטגית שהחלה החברה עוד בשנת 2006 עם בניית בית זיקוק מודרני.

כתבות נוספות:  אלופים במחזור

אלון מרכזי אנרגיה, מקבוצת דור אלון, עוסקת בייזום והקמה של פרויקטים לייצור חשמל. החברה שמה לה למטרה להיות שחקן מוביל במשק החשמל המתפתח בישראל.