חדשות

הונחה אבן פינה לבית ספר נוסף ואשכולות גנים בכרמי גת

הונחה אבן פינה לבית ספר נוסף ואשכולות גנים בכרמי גת