הבוקר (ה') קוקו פחימה מגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון

המחוזי דחה עתירתו של קוקו פחימה פנה לבית המשפט העליון. בית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של קוקו פחימה, ראש רשימת "הקץ המלחמה בשחיתות" שטען כי הבחירות למועצת העירייה לא התנהלו כחוק מה שהביא לכך שחסרו לקוקו 12 מנדטים להיכנס למועצת העירייה. פחימה הגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון.

 

באמצעות עורך הדין, יצחק שיטרית, הגיש קוקו פחימה, ראש רשימת "הקץ – המלחמה בשחיתות" ערעור על תוצאות הבחירות למועצת עיריית קריית גת. המערער, יעקב קוקו פחימה, התמודד בבחירות למועצת העיר מטעם רשימת "קץ" המלחמה בשחיתות. המערער טען כי הבחירות למועצת העיר קריית גת לא התנהלו כחוק, באופן שהשפיע על תוצאות הבחירות והביא לכך שלטענתו חסרו לרשימתו 12 קולות לצורך קבלת מנדט כך שהמערער יוכרז כחבר מועצה.

בהחלטה כותב השופט כי פחימה אכן הוכיח כי קלפיות נפתחו ללא הפתקאות של רשימתו, וכי הייתה התערבות בפעילות המשקיפים בקלפיות, נפלו תקלות ברישום פסילות הפתקים ואשר לסימונים על פיתקאות ההצבעה כותב השופט כי הם יכלו לנבוע מבית הדפוס.

בית המשפט דחה כאמור את הערעור וקבע כי "על אף מספר הקולות הקטן שחסר למערער כדי להיבחר למועצה, סבורני כי לא הורם הנטל להוכיח כי נפלו ליקויים כנטען, אשר עלולים היו להשפיע על תוצאת הבחירות במובן אליו מכוון החוק ובהתאם לפסיקה. התוצאה הי כי על אף האהדה למצבו של המערער, אין לקבל את ערעורו".

לעניין ההוצאות נקבע כי "נוכח היקף ההתדיינות, וכאשר מצד שני, הוכח כי ליקויים כלשהם נפלו בהתנהלות אילו מהקלפיות, ישא המערער בהוצאות המנהל וועדת הבחירות, בסך 5,000 ₪ לכל אחד מהם".

קוקו פחימה: באמצעות עורך הדין, יצחק שטרית הגשתי בקשה לערעור לבית המשפט העליון. אני אמצה את כל מה שאפשר בכל הערכאות. אני מאמין שבית המשפט העליון ייתן לנו את הסעד המבוקש. אני מאמין בכל ליבי שבעוד כחוד אני אהייה חבר מועצת עיריית קריית גת