חינוך

דרום שחור: המחאה וההזדהות של התלמידים עם תושבי העוטף