דהרי לא עוצר – השבוע הוא מבקש רשות לערער במחוזי

למרות שסגן נשיא בית משפט השלום, אור אדם, פסק שתביעותיו של ראש העירייה, אבירם דהרי נגד אינטל, עיריית שדרות והמדען הראשי במשרד הכלכלה הם קנטרניות וסילק אותן על הסף בחר דהרי להמשיך בהליך ומבקש שבית המשפט המחוזי ייתן לו רשות לערער. כמובן שגם הפעם במרכז לכל משפחת לדרמן לדורותיה.

ראש עיריית קריית גת מבקש רשות מבית המשפט המחוזי לערער על פסקי הדין של השופט אור אדם מבית משפט לתביעות קטנות בקריית גת. דהרי שמגיש את הערעור כאדם פרטי משתמש בכתובת לשכתו במספר הטלפון של השלכה ובמייל של העירייה. את בקשת הערעור פותח ראש העירייה בשאלה הרת גורל "האם מחויב כל בית משפט בישראל (כמצופה מכל אזרח ה

דרור לדרמן ודהרי

מבחינת דהרי לדרמן חותר תחת אושיות השלטון

גון במדינת ישראל) לפעול בשעה שמתברר לו כי בידיו ראיות לכאורה לביצוע עבירה מסוג פשע (הוצאת כספי ציבור במרמה, דיווח כוזב לרשויות המס,..) האם מדיניות אי ההתערבות ( קל וחומר סילוק התביעה על הסף כנגד העבריין לכאורה) אינה יכולה להיחשב חס וחלילה כסיוע פעיל של בית המשפט והפרקליטות לאי חשיפה של העברה?! (כל הסימונים וההדגשים במקור ב.ל.)

העוולות מציג דהרי, שעשה ד"ר דרור לדרמן ועל כך על פי שיטתו של דהרי עליו להענש: שלח מכתב פוגעני (בעירייה ובעומד בראשה) ממספר הפקס של חברת טיוב איי שבבעלותו של לדרמן חברה שממומנת, כפי שעולה מטענות דהרי במאות אלפי שקלים מכספי ציבור שמחלק המדען הראשי. ראיון רדיו פוגעני שערך ד"ר לדרמן ככל הנראה ממשרדי חברת אינטל ובמימונה.

את חברת אינטל מציג דהרי בבקשת הערעור כמי שנתפסה בקלונה כשבחרה לשלם לעיריית קריית גת עשרות מליוני שקלים פחות ממה שהייתה צריכה לשלם והיא חברת אינטל מעסיקה את ד"ר לדרמן וככל הנראה בכך ששילמה לו משכורת בשעה שהתראיין ראיון פוגעני נגד העירייה והעומד בראשה, דהרי, בשעת עבודה מימנה את הריאיון.

כתבות נוספות:  תיכון רבין גאה להציג –צחי הרר מצטיין בפעילות התנדבותית

בהמשך מבקש דהרי שבית המשפט המחוזי יורה על ביטול סילוק על הסף של התביעות שלו נגד המדען הראשי ואינטל. להורות למדען הראשי של מדינת ישראל להבהיר האם וכיצד שילם מענקים לטובת חברת טיוב איי (החברה של ד"ר לדרמן) אשר דיווחה כתובת פיקטיבית (כך על פי דהרי ב.ל.)

להורות לבית המשפט לזמן נציג רשמי של עיריית שדרות שיתן תצהיר שהכתובת של החברה פקטיבית. ומשם ממשיך דהרי ומבקש שגם אישתו של לדרמן שעובדת כתובעת משטרתית תיתן הסברים ושבית המשפט יגיש נגד כולם כתבי אישום ודרשיותיו של דהרי מבית המשפט ממשיכות לדוגמא שבית המשפט יורה לחברת אינטל לשלוח ת האנשים הבכירים ביותר בחברה אשר בסמכותם להגיב על כלל טענותיו.

לסיכום אחרי רשימה ארוכה של טענות נגד אינטל על כך שהיא מעסיקה ומשלמת את שכרו של דרור לדרמן מבקש דהרי שינתן לו אישור להגיש ערעור על החלטת השופט אור אדם שקבע כי תביעותיו בבית הדין לתביעות קטנות יסולקו על הסף.

Facebook Comments