גברת שנפלה ועבודה לא גמורה

גברת אחת די מבוגרת נתקלה במכסה הביוב הבולט במדרכה שליד השוק המקורה ונפלה. למזלה לא שברה דבר אבל נחבלה מאוד. מתברר שתאגיד המים שיפץ את קווי המים שכר קבלן שיבצע את התיקונים והשיפוצים של המדרכות בצד האחורי, או הקדמי, תלוי איך מסתכלים, על השוק העירוני. הצד שפונה לתחנת הדלק דור, חצי סיימה, השאירה אחריה שברי מדרכות לכלוך וצינורות והגרוע מכל מכסי ביוב מוגבהים מעל המדרכה סכנה להולי רגל ועזבה את העבודה.

כבר שבועות ארוכים שהמדרכות חצי גמורות, השאריות של התיקונים זרוקים בשטח, גם הנפילה של הגברת לא הביאה את הפועלים חזרה כאילו אף אחד לא בודק ולא מפקח.

ברור שיהיו בעירייה ובתאגיד המים כאלה שיטענו שמדובר בקיטורים או בניסיון להוציא רע את העירייה ותאגיד המים הרי אנחנו בשנת בחירות. כעת נסו לדמיין שזו הייתה אמא שלכם חס וחלילה, או סבתכם שנפלה שם על מכסה הביוב המוגבה. ואולי למשפחה שלכם היה עסק צמוד למדרכות השבורות והצינורות והלכלוך שנשארו בשטח גם אז הייתם חושבים שמדובר בקיטורים?

עכשיו תחשבו אם בשנת בחירות העבודה בוצעה ברשלנות והשאירו ככה את הלכלוך והשברים ואף אחד לא בדק איך הקבלן סיים את העבודה ואישר לו לקבל כסף עבור חצי עשייה מה היה קורה לא בשנת בחירות?