בראש השנה התבצע פינוי זבל בקרייה החרדית

בקריית גת, קיבלו בתדהמה דיירי הקריה החרדית לגלות שבבוקר החג השני של ראש השנה משאית האשפה מרוקנת את הפחים. בעירייה טוענים מדובר בגויים ויש אישור מהרבנות.

ביום ראשון השבוע פנו מספר תושבים מהקריה לעיריית קריית גת ודרשו לקבל הסבר לכך שמשאית פינוי זבל נכנסה לשכונה החרדית במהלך היוםפ השני של ראש השנה ופינתה את האשפה מפחי האשפה. ההסבר שקיבלו היה שהפינוי תואם עם הרבנות הראשית והעובדים היו גויים.

בקריית החרדית טוענים שלא הייתה דחיפות לפנות את הפחים דווקא במהלך החג משום שרוב המשפחות יצאו מחוץ לעיר ערב החג והתכוונו לחזור רק במוצאי שבת.

יש לציין כי תיאום מראש עם גוי של שבת נחשב כאמירה לנכרי, ואסור לתאם מראש עם גוי על עבודה בשבת או בחג – ורק אם נכנס הגוי מעצמו לבצע את העבודה על מנת להקל מן העבודה המצפה לו לאחר החג, הדבר מותר.