בעלי דירות בקוממיות נגד עיריית קריית גת: העירייה מתנהלת באופן שמעורר שאלות קשות, על גבול המרמה בכל הקשור בהקצאה לבית מדרש

מהתנגדות של בעלי דירות במתחם הקוממיות עולה תמונה מטרידה מאוד של התנהלות עיריית קריית גת בכל הקשור בהקצאות או הפקעות של שטחי הציבור.  ישיבת הקצאה אחת שמנפיקה ארבעה פרוטוקולים שונים זה מזה. באחד הפרוטוקולים מצוין שהיועץ המשפט של העירייה התנגד להקצאה, בשלושה האחרים ההתנגדות של היועץ המשפטי פשוט נמחקה. הקצאה/הפקעה המושגים המשפטיים מתערבבים זה בזה, כנראה בכוונה. עיריית קריית גת מנסה, בכל דרך להעביר את המקלט בצומת הרחובות הקוממיות צה"ל לידי עמותה שמנהלת שם שנים, ללא הקצאה או הפקעה, כולל אברכים ובית כנסת לפני שמיזם פינוי – בינוי יוצא לדרך. הספק המכרסם הוא האם כך מתנהלות  חלק או כל ההקצאות/הפקעות בעיריית קריית גת.

מתחם הבתים בין הרחובות הקוממיות בין הרחובות העצמאות-צה"ל-הקוממיות שהוקמו בשנות ה- 60 נמצא בתהליך מתקדם של מיזם פינוי- בינוי. בעלי הדירות במתחם מנהלים את ההליך המסובך לבדם באמצעות עורך דין, עו"ד יצחק שטרית וחברה קבלנית , רם ישראל, שהם בחרו לאחר שבחנו מספר אופציות. במתחם , צומת הרחובות הקוממיות וצה"ל אפשרה, כבר שנים, עירייה קריית גת לעמותת "ישמח משה ומרגלית", בראשה עומד הרב ישראל נחברגר, חתנו של הרב ניסים מויאל זצ"ל להפוך מקלט לבית מדרש הכולל בית כנסת וכולל אברכים.
במציאות זו מיהרה העירייה לפרסם, על פי החוק, שבכוונתה להקצאות את המקלט  אותו מקלט מדובר לעמותת "ישמח משה ומרגלית" למטרת הפעלת בית כנסת וכולל לאברכים.  הפרסום בעיתונות מקומית וארצית נועד לאפשר למתנגדים להגיש התנגדויות להליך.

ביום שלישי השבוע הגישו בעלי דירות במתחם באמצעות עו"ד שטרית התנגדות ממנה עולה שעיריית קריית גת מנהלת את העניין  בדרך שמעלה שאלות קשות ומטרידות .וועדת תכנון ובנייה של עיריית קריית גת ניהלה דיון בנושא המקלט שבסופו התקבלה החלטה שנשאה את הכותרת הפקעה.  הפרסום המזמין התנגדויות עסק בהקצאה.  הבעיה היא שעל הפקעה חלות הוראות שבחוק תכנון ובנייה ועל הפקעה חלות הוראות המגיעות מפקודת העיריות כמו נוהל הקצאת קרקעות ומבנים של משרד הפנים.

החלטת וועדת תכנון ובנייה המקומית המאפשרת את ההפקעה נסמכת על חוות דעת משפטית המצדיקה הקצאה. "הדבר דומה להזמנת חוות דעת לצורך הכשרת בשר, בהסתמך עליה מכשירים חלב". כותב עו"ד יצחק שטרית בהתנגדות בשם המתנגדים.

במושגים משפטיים מדובר בערבוב מושגים משפטיים, של סמכויות של חוקים. המסגרת המשפטית של הקצאה היא בפקודת עיריות.  העירייה מאפשרת להשתמש בקרקע או בנכס השייך לה. העירייה לא יכולה להקצות נכס או קרקע שאינם שייכים לה . במקרה של המקלט שמנסה עיריית קריית גת להעביר לעמותת "ישמח משה ומרגלית" הוא אינו שייך לעיריית קריית גת אלה לרשות מקרקעי ישראל.
עוד עולה מההתנגדות כי על פי הנוהל המחייב הרי שהדיון על הקצאה אמור להיעשות על ידי וועדת הקצאות בעירייה. לא בנמצא דיון שכזה. הדיון שהתקיים בנושא ההקצאה הוא של ישות משפטית אחרת שאין לה כל קשר לנושא הקצאות.
וועדת ההקצאות בעירייה מונה, על פי הנוהל, חמישה חברים: גזבר, יועץ משפטי, ו- 3 חברי מועצת העירייה שחייבים להיות נוכחים בישיבות. פרוטוקול הישיבה מצביע על כך שהדיון התקיים בפני שלושה בלבד.

קיימים 4 פרוטוקולים שונים המתעדים את הדיון הספציפי בנושא המקלט שהפך לבית מדרש. באחד מהם מופיע ברורות התנגדות היועץ המשפטי של העירייה להקצאה האמורה, בשלושה אחרים ההתנגדות נעלמה כלא הייתה. על פי החוק חוות דעת היועץ המשפט של העירייה מחייבת את וועדת ההקצאות.

כאמור במודעות בעיתונים מודיעה העירייה על הליך הקצאה. בפועל מוציאה פרוטוקול על הפקעה. הפקעה היא הענקה בכוח של זכויות במקרקעין המתבצעת למען מטרה ציבורית, לרוב כנגד תשלום פיצויים.  התנאי הוא כמובן שהמקרקעין דרושים לצורכי ציבור. הוועדה שדנה בהקצאה/הפקעה לא הצביעה ולו פעם אחת על צורך ציבורי מסוים המחייב דווקא במיקלט הזה לקיים בית מדרש.

תגובת עורך הדין, יצחק שטרית: העובדה שהיועץ המשפטי של עיריית קריית גת , כמוני, סבור שההקצאה/הפקעה אינה תקינה מדברת בעד עצמה.

על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה הוא אינו מאשר את ההפקעה. העירייה פעלה בניגוד לחוות דעתו. איך זה ייתכן שהעירייה פועלת בניגוד לחות דעתו של היועץ המשפטי שלה עצמה?

עורך הדין שיטרית. ההתנהלות בלתי סבירה בעליל

עורך הדין שיטרית. ההתנהלות בלתי סבירה בעליל

תגובת עיריית קריית גת: העירייה בחרה שלא להגיב