בכרמי גת כבר סוללים כבישים

סלילת כבישים בכרמי גתעם סיום עבודות הפיתוח של מתחם 07 בכרמי גת ומסירת המגרשים ליזמים ולרוכשי הקרקעות החלו השבוע לסלול כבישים ולבצע עבודות ריבוד אספלט במתחם.

בד בבד נמשכות בקצב מואץ עבודות פיתוח התשתיות במתחם השני, מתחם 02.
על שולחנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית קריית גת, מונחות בקשות למתן היתרי בניה לכ-800 יחידות דיור, בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע במתחם הראשון.
עם מתן ההיתרים יוכלו בעלי הזכויות בקרקע להתחיל בתהליכי הבניה.

כתבות נוספות:  טוב שכן קרוב