בית ספר רשב"י בסיור סליחות

במסגרת בייחודיות של בית ספר רשב"י, למידה מבוססת מקום, יצאו תלמידי כיתות ה' ו-ו' מבית ספר רשב"י.

לסיור סליחות בצפת עיר הקודש ובמירון מקום קבורת של הרשב"י, שעל שמו קרוי בית הספר. במירון נערכה אמירת סליחות וסעודת אמנים בציון הקדוש של הרשב"י.

טיול סליחות רשב"י