בית ספר יד יצחק מחזיר אהבה לשירותי הביטחון.

תלמידי בית ספר יד יצחק במהלך תקופה זו נערכו למחווה מתוקה לחיילי צה"ל שוטרי משטרת ישראל ושוטרי מג"ב. אשר עושים רבות לביטחונם של מדינת ישראל.

פעילות גיוס והבאת מתוקים לכוחות הביטחון בשיתוף עם קבוצת אחריי קריית גתתלמידי בית הספר החלו את פעולת הגיוס בהבאת מתוקים ומטעמים ובכתיבת מכתבי תודה הערכה ועידוד לאותם העושים את עבודתם נאמנה. מועצת התלמידים של בית הספר ועמותת "אחרי" חברו יחד עם הכיתות והעלו את השיח והחשיבות בערך הכרת הטוב.

החבילות נשלחו לעומדים על המשמר, ובכך שילבו תלמידי בית הספר את אחד הערכים החשובים הנלמדים בחודש זה ערך המעורבות החברתית.

כתבות נוספות:  קבוצת "מאמות 40+-" יצאה לדרך