בית המשפט דחה את העתירה לפירוק, החכ"ל פורד מערכות ישלמו הוצאות

בדיון התקיים ביום חמישי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע השופט יעקב פרסקי כי בקשת חברת פורד מערכות מוניציפליות לפרק את החברה הכלכלית לקריית גת בגלל חוב של 3 מיליון שקלים נדחתה. חברת פורד מערכות תשלם לחכ"ל 25,000 שקלים הוצאות משפט.

חברת פורד מערכות מוניציפליות שנתנה שירותי ניקיון רחובות בקריית גת הגישה בקשה לבית המשפט למנות מפרקת זמנית לחברה הכלכלית בגלל חוב של 3 מיליון שקלים שפורד טוענת שהחכ"ל חייבים לה מאז חודש אוגוסט 2017 . חברת פורד טענה בבקשה שהחכ"ל קריית גת היא חברה חדלת פרעון והחשש הוא שהיא מעדיפה לשלם לנושים אחרים ולא לפורד מערכות .

השופט יעקב פרסקי פסק, בדיון שנערך ביום חמישי האחרון, דחה את בקשת פורד מערכות לבקשת הפירוק. "אם מצב הדברים היה כה קשה כטענת המבקשת, לא ברור לי מדוע פנתה למכרז בסוף דצמבר 2017 שנכנס לתוקף בינואר 2018. במצב הדברים זה, לא ברור לי טענת המבקשת לחשש כי כספי המכרז לא ישולמו" כותב השופט בנימוקי ההחלטה.
עוד כותב השופט פרסקי בהחלטתו לדחות את בקשת הפירוק כי חברת פורד מערכות בבקשת הפירוק לא הצליחה להוכיח ולו פעם שהחכ"ל לא כיבדה את הציקים שמסרה לקבלנים.
חברת פורד מערכות תשלם לחברה הכלכלית קריית גת 25,000 ₪ הוצאות משפט.