בדיקת מתנדבי עמותת אור ירוק: נמצאו מפגעי בטיחות במדרכות בקריית גת ובסביבתה

בשנים האחרונות עולות תלונות רבות מצדם של הולכי הרגל על כך שהליכה על המדרכה הפכה להיות פעולה מסכנת חיים. המדרכות, כך אומרים התושבים, הפכו להיות מסלול נסיעה נוסף עבור אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים ממנועים ודומיהם, ויחד עם המכוניות החונות, הפחים שאינם במקומם, הגזם שנערם והעמודים החוסמים כבר לא נשאר מקום להולכי הרגל.

בכדי להוביל לצמצום התופעה, יצאו מתנדבי עמותת אור ירוק  לבדוק את מצב המדרכות בקריית גת.

הפרמטרים המרכזיים שנבדקו:
תקינות רוחב המדרכה: על המדרכה להיות ברוחב 130 ס"מ לפחות על פי תקן התכנון של משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה.

הימצאות חסמים: האם ישנם חסמים ומפגעים המפריעים להולכי הרגל. בין החסמים שנבדקו: פחי זבל החוסמים את המדרכות, מכוניות חונות על המדרכה, עמודי חשמל המוצבים באמצע הדרך ואינם מאפשרים מעבר לעגלות ולבעלי מוגבלויות ועוד.
בקריית גת:
עמידה בתקן: ב- 50% מן המדידות נמצאו מדרכות שאינן עומדות בתקן.
חסמים שנמצאו על המדרכות: מכוניות חונות, עמודי תאורה, פחי זבל, עמודי חשמל ופסולת.
ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: המצב בו המדרכות עמוסות חסמים מייצר סיכון חמור למשתמשי הדרך ולא ייתכן שהולכי הרגל, בהם קשישים, ילדים ובעלי מוגבלויות נאלצים לרדת אל הכביש.