אחרי כרמי גת: איך תיראה קריית גת בעתיד?

כרמי גת היא רק ההתחלה, כך עולה מתוכנית המתאר המקומית שהוצגה בשבוע שעבר. קריית גת צפויה לגדול פי 4 במהלך ה-20 שנים הקרובות ולהפוך להיות עיר מחוז משמעותית בין ערי המרכז לבין הנגב.

"שכונת כרמי גת היא רק ההתחלה", הצגת תוכנית המתאר בעיריית קריית גת

"שכונת כרמי גת היא רק ההתחלה", הצגת תוכנית המתאר בעיריית קריית גת

בשבוע שעבר נחשפה הפעימה הראשונה של תוכנית המתאר המקומית לקריית גת כשבמהלך החשיפה, הוצגה התמונה הקיימת של קריית גת ואפשרויות פיתוח פוטנציאליות שיוכלו להגדיל את העיר פי-4 מכפי שהיא כיום. במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה קיבלה הועדה המקומית של עיריית קריית גת מעמד 'ועדה בעלת סמכויות רחבות'. במהלך שנת 2015, עם סיום כתיבת תוכנית המתאר וגיבוש תוכנית אסטרטגית לעיר לשנת 2035, תקבל הועדה מעמד של 'ועדה מקומית מיוחדת עם תכנית מתאר' שיאפשר לה לפתח מתחמי תעסוקה ומסחר, בד בבד עם הפיתוח המואץ של פרויקט שכונת כרמי גת וכן יקנה לה סמכויות רחבות שהיו עד כה בידי הועדות המחוזיות בלבד.

כתיבת תכנית המתאר תלווה בהליך שיתוף הציבור באמצעותו ייקחו חלק התושבים בבניית החזון וכן יבחרו מחלופות התכנון המוצעות. שולמית סהלו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה ציינה תוך התייחסות לפרויקט כרמי גת כי מדובר בבשורה של ממש לעיר: "קריית גת עולה על דרך המלך בכל הנוגע להתחדשות אורבנית" הועדה המקומית שמה לה מטרה לקדם תהליכי התחדשות בעיר הותיקה וליצור איזון בינה לבין השכונות החדשות הנבנות בעיר".

קריית גת בשנת 2035 תגדל פי 4 מגודלה כיום, כשהשלבים הראשונים של התוכנית בעיצומם וביניהם פרויקט שכונת כרמי גת והמרכז העירוני במתחם הרכבת

כך תיראה קריית גת בשנת 2035

תכנית המתאר לקריית גת נכתבת בידי משרדי מתכננים מובילים ובעצם מגבשת תכנית אסטרטגית לעיר לעשורים הקרובים, מגוון הנושאים הנסקרים בתכנית הינו רחב וכולל את המארג הבנוי, כלכלה ותעסוקה, חברה ואוכלוסיה, שטחים פתוחים והמרחב הציבורי, איכות הסביבה, תחבורה ותשתיות ועוד…
התכנית בוחנת נושאים אלה בהיבטים הארציים והמקומיים וכן מתמקדת באפשרויות להרחבת גבולות העיר בהתאם לתכניות קיימות ולאור האפשרות להתרחב לאלפי דונמים של שטחים פתוחים סביב קריית גת.

כתבות נוספות:  לאס וגאס במקלט בקריית גת

בשלבי העבודה הבאים של תכנית המתאר יגובש בשיתוף העירייה חזון העיר קריית גת וכן יוגדרו הצרכים הכמותיים לקראת השגת היעדים שנקבעו. התוכנית מתייחסת לצרכי ציבור, תעסוקה, שטחי מגורים ושטחים פתוחים. מבין חלופות התכנון, תיבחר זו שתיתן את המענה המיטבי לפיתוחה של העיר בהתחשב ביעדים הלאומיים והמקומיים. תכנית המתאר נכתבת בידי צוות תכנון רחב ברשותו של משה כהן בשיתוף חוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי התכנון, אדריכלות, מתודולגיה, תכנון נוף ושטחים פתוחים, תחבורה ותשתיות.

התכנית מתייחסת למרכיבי גידול אוכלוסיה והשפעותיה לנושאי מסחר, תעשייה כלכלה ותעסוקה, רשת דרכים ושירותי תחבורה,ערכי טבע ונוף בסביבה העירונית והחיצונית, היבטי רעש, זיהום אויר, קרקע ומי תהום, בניה ירוקה וחסכון באנרגיה, תשתיות מים, ביוב, ניקוז חשמל ותקשורת ובעצם דואגת ומקיפה את כל צרכיו של האזרח המתגורר בעיר. בועדת ההיגוי שותפים נציגי משרדי הממשל השונים,רשות מקרקעי ישראל, נציגי ציבור תושבי העיר וכן נציגי המועצות האזוריות.

משה יצחק מהנדס העיר ציין כי עם השלמת תכנית המתאר וסמכויות הועדה המורחבות, תמשיך לפעול הועדה המקומית לקדם מחוללי שינוי במרקם העירוני, לחדש מתחמי מסחר ושירותים ותיקים ולקדם הקמת מתחמים חדשים כמו פיתוח מתחם הרכבת והקמת שכונות חדשות כדוגמאת שכונת כרמי גת.